De vill bygga TPL-branschens Airbnb

Snabbväxande Ogoship har åtta lager i fem länder, men visionen är att bygga en global helhetslösning för tredjepartslogistik, med garanterad leverans inom två dygn.

– Vi förmedlar lagerutrymme och logistiktjänster och är därmed en plattform, lite av logistikens Airbnb, säger Kalle Bremer, operations manager på Ogoship.

Artikel ur Dagens Logistik nummer 2 2021.

Finska Ogoship kallar sig hellre techbolag än TPL-aktör och har växt 300 procent det senaste året. Grunden till företaget ligger i ett nätverk av lager som deras kunder kan nyttja, och en integrerad inspirerad av Amazons fulfillmentsystem, FBA. Bolaget har åtta lager i Finland, Estland, Sverige, Nederländerna och Storbritannien.

– Vårt värde ligger främst i vårt lagernätverk. När man kombinerar detta med vår IT-plattform där kunderna kan styra hela flödet så får de en väldigt stor nytta, säger Kalle Bremer.

Lagernätverket gör det lättare för e-handelskunder att expandera ut i Europa utan att behöva ordna egna lager på plats. Ogoship använder heller inget centraliserat lager för varje kund, utan produkter placeras nära de marknader där de säljs baserat på data från kunden, vilket kan betyda flera lager. Vid försäljning väljer plattformen det lager som ligger närmast slutkunden.

Ogoship vill bygga ett globalt TPL-nätverk, där kundernas varor lagras i olika länder baserat på försäljningsdata. Foto Ogoship.

– Har de exempelvis 50/50-försäljning i Sverige och Finland lönar det sig att lägga en del av produkterna i Sverige och en del i Finland, säger Kalle Bremer.

Kalle Bremer. Foto Ogoship

Enligt honom finns flera nyttor; däribland kortare ledtider och ekonomiska och miljömässiga vinster när transporterna blir kortare och färre.

Synergi- och skaleffekter

Enligt Ogoship växte TPL-marknaden och den gränsöverskridande handeln med 31 respektive 43 procent under 2020. En del av tillväxten är relaterad till pandemin men Ogoship tror på en fortsatt tillväxt. Man sköter också annat, exempelvis fraktavtal från lagren och har partners som hjälper till att hålla koll på skatter och momsavgifter.

– Ju fler som utnyttjar nätverket desto större skalfördelar kan åstadkommas.

Brexit har ytterligare förstärkt värdet med att ha en internationell logistikplattform, menar Kalle Bremer.

– England är ett väldigt bra exempel med allt strul Brexit ställt till med, nu har vi ett lager där. Du importerar produkterna en gång in i England och då blir det mycket lättare att sälja och distribuera.

Internationellt ser han vissa skillnader mellan länderna. England är en av Europas största e-handelsmarknader och ligger långt framme, men han ser också skillnader inom Norden.

– Jag kan säga att som finlandssvensk har jag alltid vetat att ni svenskar är före oss om man tänker på marknadsföring och försäljning inom e-handel, skrattar Kalle. Men det är härligt att se allt fler företag i Finland som börjar tänka globalt eller på en EU-nivå i sina affärer. Samtidigt har vi i Finland ett väldigt bra kunnande inom IT och teknologi.

Global TPL-vision

Ogoships långsiktiga vision är att erbjuda en global helhetslösning, med lager i hela världen och leverans inom två dygn. Det gäller åtminstone de stora e-handelsmarknaderna Europa, USA och Asien. Närmast planeras ett nytt lager i Europa under 2021, men var hålls än så länge hemligt.

– Läget är ännu lite bakom skynke men det är vår starka målsättning. Näst efter det blickar västerut. Vi har planer på att titta på en interkontinental modell, det blir väldigt spännande.

Av Emanuel Lehtonen

Tips: Ogoships Kalle Bremer och Anton Arnesson intervjuas i podden E-handelstrender: Fördelar med tredjepartslogistik vid internationell e-handel