DEBATT: Havsbaserad vindkraft kan möta nästan halva elbehovet för 2050

Sveriges nationella elbehov kan komma att tredubblas till år 2050, mycket på grund av produktionen av grön vätgas. Enligt en ny rapport, beställd av branschorganisationen Svensk Vindenergi, kan havsbaserad vindkraft möta halva det behovet.

Sveriges behov av el kan komma att tredubblas till år 2050. Den havsbaserade vindkraften kan möta nästan halva det behovet om den får rätt förutsättningar, det visar en ny studie från konsultföretaget Thema. Branschorganisationen Svensk Vindenergi efterfrågar i ett pressmeddelande politiska reformer som “låter vindkraften till havs nå sin fulla potential”.

Daniel Badman, vd för Svensk Vindenergi. Foto Svensk Vindenergi.

– Svensk industri är i början av en genomgripande omställning. Bolag efter bolag ska ersätta fossil energi med grön el, samtidigt som nya elintensiva industrier etablerar sig. Detta gör att behovet av el ökar kraftigt. Att vi lyckas möta elbehovet är avgörande för att både stoppa klimatutsläppen och säkra industrins konkurrenskraft, säger Svensk Vindenergis vd Daniel Badman i pressmeddelandet.

Thema har, på uppdrag av Svensk Vindenergi och fem medlemsföretag, analyserat hur mycket el som behövs i Sverige år 2030 respektive 2050, samt hur stor del av behovet som kan mötas av den havsbaserade vindkraften.

Dagens totala elanvändning i Sverige uppgår till 140 terawattimmar (TWh). I studien bedömer företaget att elbehovet kommer öka med 50 procent till 2030 och tredubblas till 2050, då kommer det uppgå till 370 TWh. Det som driver ökningen mest är produktionen av grön vätgas, till år 2050 kan produktionen av grön vätgas kräva nästan lika mycket el som hela Sverige förbrukar idag.

Havsbaserad vindkraft kan möta halva behovet

Företagets analys visar också på en stor outnyttjad potential i havsbaserad vindkraft. Till 2050 skulle den kunna producera 167 TWh el, vilket motsvarar 45 procent av det beräknade elbehovet.

– Vindkraften är det kraftslag som har bäst möjligheter att snabbt möta det stora behovet av grön el till låga priser. Vindkraften på land byggs nu ut starkt och behöver fortsätta göra det. Samtidigt är det nu hög tid att Sverige följer omvärldens exempel och möjliggör en kraftfull utbyggnad av vindkraft även till havs, säger Daniel Badman.

Nu efterfrågar Svensk Vindenergi följande politiska reformer från regering och riksdag för att den havsbaserade vindkraften ska nå sin fulla potential.

  1. Bygg ut och säkra att elnäten har kapacitet att ta emot och överföra elen från havsbaserad vindkraft.
  2. Planera för att utnyttja den havsbaserade vindkraftens möjligheter.
  3. Förenkla tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft för att korta ledtiderna och öka förutsägbarheten.
  4. Ge kommunerna ekonomiska incitament att bidra till utbyggd fossilfri elproduktion.

Projektet har genomförts i samarbete med fem av branschorganisationens medlemmar; OX2, RWE Renewables, Svea Vind Offshore, Wpd Offshore och Ørsted.