Derome och Peab förenklar bygglogistiken med pop up-butik

Derome och Peab samarbetar kring en lösning som ska gör vardagen enklare för 300 hantverkare, ge lägre byggkostnader och minska byggprojekts klimatpåverkan. Kärnan i samarbetet är en pop-up butik vilket bidrar till en mer effektiv och samordnad bygglogistik.

Peab har tecknat avtal med Derome om en lokal projektbutik på arbetsplatsen som tillhandahåller förnödenheter och järnvaror till projektet. Detta ger projektet en bättre logistiklösning som ökar produktiviteten och minskar transporter till kvarteret Platinan, som blir en del av nya Älvstaden i Göteborg.

Konkret innebär lösningen att Derome öppnar en mobil butik på markplan i Platinan. Butiken innehåller det sortiment av industri- och förbrukningsvaror som krävs för varje byggfas. Hantverkarna behöver alltså inte åka och hämta varor, istället fyller de sina material- och verktygskärror i butiken och tar med dem till sin arbetsplats för dagen. Derome planerar och samordnar leveransen och samordningen innebär färre transporter till bygget. I kombination med Deromes fossilfria fordonsflotta ger det både ekonomiska och miljömässiga fördelar. 

Produktiviteten i byggsektorn kan öka

Forskning vid Chalmers Tekniska Högskola visar att orimligt mycket tid på ett bygge går åt till att anskaffa material som svarar för en liten del av kostnaden. Till exempel används cirka 70 procent av bygglogistikstiden till att skaffa industrivaror som endast motsvarar tre procent av materialkostnaden i byggprojektet. Samtidigt som 30 procent av tiden används för väggar och stommar, något som är 97 procent av kostnaden. Det finns alltså stora möjligheter att vinna resurser, genom att förändra logistikflöden och att hitta nya lösningar.

– Genom samarbetet med Derome kan Peab fokusera på det vi kan bäst, att utveckla och bygga hållbara fastigheter och stadsmiljöer. Vi sparar tid och pengar i anskaffningen av material, samtidigt som vi minskar antalet störande och klimatpåverkande transporter, säger Mats Landin, arbetschef på Peab.

Deromes mobila butik öppnar i slutet av mars och kommer att serva de cirka 300 hantverkare från både Peab och Peabs underentreprenörer som jobbar i projektet.

Fakta
Kvarteret Platinan kommer att omfatta 60000 kvadratmeter kontor, hotell, co-working, restauranger och mötesytor fördelat på 18 våningsplan. Platinan kommer stå färdig under 2021, med möjlighet till inflytt 2022. Peab bygger kvarteret på uppdrag av Vasakronan och entreprenaden bedrivs i samverkan.