Duni Group förstärker ledningsgruppen med logistikkompetens

Duni Group, svensk tillverkare av bl a servetter, utökar ledningsgruppen med tre nya roller för starkare fokus på kund, marknad och logistik. Johan Crusefalk, Manfred Hargarten och Nicklas Bengtsson tar alla plats i ledningsgruppen från och med 1 januari 2022.

Koncernen utökar ledningsgruppen för att stärka företagets fokus på kund, marknad och logistik. För logistikdelen står Johan Crusefalk, idag EVP Logistics. Han har tidigare arbetat som Supply Chain Director för Hempel A/S och tar plats i koncernens ledningsgrupp från och med den 1 januari 2022. Logistik utgör ett strategiskt viktigt område för koncernen med många utmaningar och möjligheter förenat med dess hållbarhetsinitiativ, däribland att nå netto noll klimatutsläpp.

Manfred Hargarten, nuvarande Commercial Director Region Central, och Nicklas Bengtsson, nuvarande Commercial Director Region NorthEast, kommer båda tilldelas rollen som EVP Commercial. Deras representation i ledningen för beslutsfattandet närmare både kunder och marknaden. Även de tillträder den 1 januari 2022.