Elisabet Falemo blir utredare för elvägar

Elisabet Falemo, tidigare generaldirektör för Elsäkerhetsverket, blir regeringens särskilda utredare av elvägar, som till i september ska analysera och föreslå hur en reglering av elvägar kan utformas och hur drift och underhåll av elvägar kan finansieras.

En utgångspunkt ska vara att utbyggnad, vidareutveckling, drift och underhåll av statliga elvägar är ett statligt åtagande på samma sätt som ansvaret för annan statlig transportinfrastruktur. Utgångspunkten ska vidare vara att brukaravgifter ska tas ut för de fordon som använder el på en elväg.

Elisabet Falemo ska bl a:

  • analysera i vilken utsträckning elvägar behöver regleras särskilt och hur den regleringen i så fall bör förhålla sig till befintlig reglering av vägar, elektriska anläggningar, elnät och elmarknad,
  • analysera och vid behov föreslå klargöranden av ansvarsfördelningen mellan väghållare och nätägare i fråga om elvägar,
  • föreslå hur kostnaderna för drift och underhåll av elvägar med tillhörande uttagsystem bör fördelas så att avgiften för brukarna blir effektiv och ändamålsenlig,
  • föreslå hur brukaravgifter skulle kunna tas ut och hur ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna i systemet, till exempel myndigheter, privata aktörer och brukare ska se ut,
  • identifiera och överväga eventuella behov av regler i fråga om fordon som brukar elvägar, såsom fordonskrav och typgodkännande, och ta fram nödvändiga författningsförslag.

Elisabet Falemo kommer även att vara ledamot i Elektrifieringskommissionen.

Elisabet Falemo har bland annat en bakgrund som generaldirektör för Elsäkerhetsverket under åren 2011-2020.