Enköping satsar stort på teknik- och logistikpark

Enköpings kommun har gett ett positivt planbesked för en 200 hektar stor klimatsmart logistik- och teknikpark. “Kommunen är väldigt positiv till planerna” säger Benny Thögersen, managing partner på Aros Property Development.

Aros Property Development har ägt marken, på ca 2 miljoner kvm, i Enköping sedan en längre tid tillbaka.

Benny Thögersen. Foto Catena.

– Man har jobbat en längre tid för att få en detaljplan i området, sprunget ur att man en gång i tiden ville göra en motorpark. Nu har man tagit ett omtag vilket lett till denna visionsbeskrivning, berättar Benny Thögersen, konsult hos Aros Property Development och tidigare vd på Catena.

Enligt den nya visionsbeskrivningen kommer markområdet på totalt 200 hektar att utvecklas i tre olika inriktningar: en del ska ska utvecklas till en teknikpark, med fokus på framtidens hållbara mobilitet och en testbana för bilar, en del utvecklas för “stor-logistik” och en del för lättindustri.

– Enligt planen ska drygt 400 000 kvm utvecklas för logistik, vilket innebär drygt 220 000 kvm lokalyta, och det i ett av Sveriges mest attraktiva geografiska lägen, säger Benny Thögersen.

5 000–7 000 nya jobb

Den nya parken kan skapa 5 000–7 000 nya arbetstillfällen i kommunen och är en satsning med fokus på hållbarhet och innovation.

Visionsbild, ny teknik- och logistikpark. Bild: Enköpings kommun.

– En innovativ teknikpark i ett strategiskt läge i Enköping ligger helt i linje med våra mål. Det finns en stor efterfrågan på verksamhets- och logistiketableringar i Enköping. Det här är ett viktigt steg i att möta upp den efterfrågan och sätta Enköping på kartan, kommenterar Anna Holmström, näringslivschef på Enköpings kommun.

Marken är ännu inte detaljplanerad men Enköpings kommun kommer nu tillsammans med Aros Park och övriga markägare ta sig an detaljplaneprocessen.

– Det är svårt att ge en tidsplan på en detaljplaneprocess, men kommunen är väldigt positiv och vi hoppas på 12–18 månader. Men det kan såklart dra ut på tiden, säger Benny Thögersen.

Av Klara Eriksson