Exportchefer räknar med nedgång

Vart fjärde exportföretag räknar med minskad exportorderingång det närmaste året, det visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit. Det är en ökning jämfört med i våras då endast vart tionde företag trodde på minskad orderingång.

Exportkreditbarometern har genomförts sedan 2013 och vänder sig till exportföretag med en omsättning på minst 25 miljoner kronor. 200 exportföretag har svarat på undersökningen som genomfördes under perioden 23 september-19 oktober 2022.

Ungefär vart tredje (36 procent) företag av de stora exportföretagen, räknar med en ökad orderingång under det kommande året, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). I våras var motsvarande siffra 48 procent, vilket innebär en tydlig nedgång.

– Återhämtningen från pandemin är utraderad. Minskad orderingång hos exportföretagen kommer att få negativa effekter för både jobb och tillväxt eftersom nästan halva Sveriges BNP utgörs av export, kommenterar Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit.

Det är ökade energipriser och den stigande inflationen som slår hårt mot exportföretagen. Redan före kriget i Ukraina brottades exportindustrin med kvarvarande effekter från pandemin som komponentbrist och logistikproblem – men efterfrågan var högre för ett halvår sedan jämfört med nu.

– Vi ser en ökad risk för att företag avvaktar med investeringar vilket kan få negativa effekter för den gröna omställningen. SEK kommer fortsätta jobba hårt för att driva exportföretagens omställning framåt och finansierar projekt både i Sverige och utomlands, kommenterar Jens Hedar.

När Exportkreditbarometern genomfördes i våras trodde ungefär vart tionde exportföretag (12 procent), att orderingången skulle minska under det kommande året. Nu har andelen ökat till vart fjärde (23 procent) vilket är det näst sämsta i Exportkreditbarometerns historia. Endast under pandemins utbrott, våren 2020, var resultatet sämre.

Frågan som ställdes var: Väntas exportorderingången under de kommande 12 månaderna ha:
Ökat                                       36 procent (48 procent i vårens mätning)
Varit oförändrad                     41 procent (40 procent i vårens mätning)
Minskat                                  23 procent (12 procent i vårens mätning)