Exporten backar i svenska hamnar

Under årets andra kvartal nådde mängden lossade och lastade varor i svenska hamnar sin lägsta nivå sedan 2020. Samtidigt fortsätter exporten backa snabbare än importen, enligt ny preliminär statistik från Trafikanalys.

Den totala mängden lossade och lastade varor i svenska hamnar fortsätter att minska. Under andra kvartalet backade hanteringen av gods över kaj från 44 till 41,5 ton. Det är den lägsta noteringen sedan det svaga fjärde kvartalet under 2020. Minskningen sker inom både lossat och lastat samt inrikes och utrikes.

Statistiken visar också att det fortsätter vara mer gods, mätt i vikt, som ankommer från utrikes hamn för import till Sverige än vad som avgår som export till utrikes hamn. Lossat gods från utrikes hamn sjönk med 3 procent till 20,1 miljoner ton, lastat gods till utrikes hamn sjönk med 6 procent till 15,7 miljoner ton.

Lossat inrikes gods minskade med 14 procent, från 3,4 miljoner ton till 2,9 miljoner ton. Mest minskade varugruppen jord, sten, grus och sand som backade från 0,61 miljoner ton till 0,10 miljoner ton.

Svag återhämtning för passagerartrafik

Passagerartrafiken såg dock en svag ökning jämfört med samma kvartal 2022, från 6,9 till 7 miljoner passagerare. Det ligger dock fortfarande 20 procent under nivåerna före pandemin. Främst bidrar trafiken till och från de danska hamnarna. Antalet passagerare i inrikes trafik minskade dock med 4 procent till 964 000.

Samtidigt fortsätter antalet fartygsanlöp minska, från 12 384 till 11 382, vilket betyder att antalet passagerare per fartyg i genomsnitt ökat.