Framsteg för ny järnväg mellan Oslo och Stockholm

Jernbanedirektoratet rekommenderar den norska regeringen att börja utreda en ny gränsbana mellan Sverige och Norge. Myndighetens rekommendationer är ett stort steg på vägen för att realisera en snabb och modern järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna, enligt kommungemensamma bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB.

Igår blev Jernbanedirektoratet klara med utredningen kring befintlig järnvägsförbindelse över gränsen mellan Norge och Sverige.

– Jernbanedirektoratet har efter nästan två års utredningsarbete landat i tre ställningstaganden. Två av dem innebär tydliga steg på vägen mot en modern järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna. Jernbanedirektoratet vill att den norska regeringen påbörjar utredningen av en ny järnvägslänk över gränsen och att Jernbanedirektoratet tillsammans med svenska myndigheter kommer överens om att påbörja planeringen. Det här är ett genombrott i projektet Oslo-Stockholm, säger Jonas Karlsson, VD Oslo-Sthlm 2.55.

Dessutom föreslår Jernbanedirektoratet den norska regeringen byggnationen av en ny järnväg som förbinder Lillestrøm med Sørumsand. Om förslaget blir verklighet innebär det i praktiken en möjlig första etapp på en ny gränsbana mellan länderna. Rekommendationerna som Jernbanedirektoratet tagit fram har skett inom ramen för arbetet med konseptvalgutredningen (KVU) för Kongsvingerbanan som nu överlämnats till Samferdselsdepartementet.

– Det kommer allt tydligare signaler om intresse från både myndighet och regering i Norge. Nu är det är viktigt att både svenska beslutsfattare och myndigheter är beredda att svara upp på de initiativ som vi ser från norsk sida. Nu finns en unik möjlighet att gemensamt komma framåt i den här frågan, kommenterar Jonas Karlsson.

Oslo–Stockholm 2.55

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.