Full fart i Nobias nya köksfabrik

I Torsvik pågår installationerna för fullt av maskiner och automation i Nobias nya jättefabrik, som ska försörja Sverige, Norge och Finland med färdigmonterade Marbodal- och HTH-kök.

– Det här blir Nordens modernaste köksproduktionsanläggning, utmaningen är att få alla maskiner, system och det operativa att samspela, berättar fabrikschefen Henrik Sundström.  

Reportage ur Dagens Logistik nummer 2 2023

Nobia tillverkar kök under varumärken som Marbodal och HTH. Koncernen har 6 000 anställda och 14 produktionsanläggningar i Norden, Storbritannien, Nederländerna och Österrike, och omsatte ca 14,9 miljarder SEK 2022. År 2019 fattade Nobia beslut om att flytta produktionen av Marbodalkök från Tidaholm till Torsvik, söder om Jönköping.

– Viss komponenttillverkning är redan igång i liten skala, tanken att rampa upp till full drift under 2024, berättar Henrik Sundström. Foto Nobia

– Jönköping är ett väldigt bra läge utifrån våra flöden, dels med tanke på vilka marknader vi ska serva, dels ur hållbarhetsperspektiv för att korta transporterna, berättar Henrik Sundström, som mönstrade på som fabrikschef för Nobias nya anläggning vid årsskiftet.

Han har lång bakgrund från bl a Electrolux och kom till Nobia våren 2022 som projektledare för Tidaholm Träcentrum – en nystartad verksamhet som ska tillverka specialkomponenter till köksindustrin, både åt Nobias egen verksamhet och till externa kunder.

– Vi flyttar köksproduktionen från Tidaholm, men behåller verksamheten genom Träcentrum i delar av lokalerna.

Största investeringen någonsin

Nobias högautomatiserade köksfabrik i Torsvik ska vara i full drift 2024, och leverera färdiga kök till hela Norden. Foto Nobia

Torsvik-fabriken är 123 000 kvm stor och ska tillverka kökskomponenter med ytbehandling och montering och leverera ut kompletta kök till hela Norden. Investeringen på totalt 3,7 miljarder SEK är Nobias största satsning någonsin.

– Lokalen stod klar under våren och vi började flytta in maskiner redan under andra halvan av 2022, ett arbete som fortsätter under hela 2023. Viss komponenttillverkning är redan igång i liten skala, sen är tanken att ”rampa upp” till full drift under 2024.

Fabriken ska även ta över en del av volymerna från Nobias anläggning i Ölgod, Danmark, som fortsatt ska försörja den danska marknaden med HTH-kök, men också får utrymme att expandera till nya marknader i Centraleuropa.

Fastigheten har byggts av Logistic Contractor och är utformad för att även passa klassisk logistikverksamhet. Både valet av läge och utformningen är noga genomtänkt.

– Jönköping är på många sätt Skandinaviens logistikhub, och ett mycket bra läge för att leverera kök till våra nordiska kunder. Det finns välfungerande infrastruktur, bra vägnät och järnvägsanslutning. Vi tittar också på att dra in järnvägsspår på tomten.

600 anställda i Tidaholm berörs av flytten, samtliga erbjuds att flytta med.

– Torsvik ligger 7-8 mil från Tidaholm så vi erbjuder bussar att pendla med under arbetstid det första året för att underlätta för personalen. Vi hoppas självklart att så många som möjligt vill flytta med samtidigt som jag tror att vi också kommer att nyanställa.

Hög automationsgrad

I fabriken används all möjlig automation, från kranlager och bearbetningsmaskiner till AGVer och robotar. På bilden syns en kantlistmaskin. Foto Nobia

Fabriken innebär enligt Henrik Sundström ett stort språng vad gäller effektivisering av produktionen, och kommer ge Nobia möjlighet att möta trender snabbare, men också ökad kvalitet och kundanpassning, högre leveranssäkerhet och kortade ledtider. Både produktionsprocesser och internlogistik automatiseras i hög utsträckning.

Det här blir norra Europas modernaste köksfabrik

– Det här blir norra Europas modernaste köksfabrik. Vi hade självklart viss automation även tidigare, men här har vi gått mycket längre i både produktionsprocesserna och internlogistiken, konstaterar han.

I fabriken installeras bland annat fyra kranlager för att hantera internlogistiken, som levereras av Gebhardt.

Som leverantör av automation för logistik- och materialhantering i fabriken har Nobia valt det tyska familjeföretaget Gebhart. Bolaget grundades 1953 i Sinsheim där all tillverkning fortfarande sker, och har idag ca 800 anställda och omsätter omkring 2 miljarder SEK. Kontraktet är ett genombrott på den nordiska marknaden för Gebhardt, som etablerade kontor i Sverige 2019.

– Vi har gjort ett par projekt i Norden tidigare och har flera på gång, bland annat har vi sålt en skyttellösning till Alligo i Örebro och byggt ut automationen för Würth i Norge. Men Nobia är vårt största projekt i Norden hittills, berättar Felix Berglund, Lead designer på Gebhardt i Norden.

Felix Berglund. Foto Gebhardt

Specialbyggda kranar

Totalt handlar det om fem separata lösningar som installeras 2023-2024. Bland annat fyra kranlager; ett för skivmaterial, med sex specialbyggda kranar, lättgodslager med tillhörande conveyor-system, packautomation, och “pick to light”, ett pallager med tre kranar ett panellager med 5 kranar.

Nobia är vårt största automationsprojekt i Norden hittills

– Det är en stor fabrik med många olika intralogistiska flöden, där vi automatiserar olika mellanlager till produktionen. Lösningarna flexibelt utformade för att kunna anpassas till förändrade volymer och flöden.

Kranarna i skiv- och panellagren är specialbyggda med dubbla master för att kunna hantera de upp till 2,9 meter långa skivorna.

– Vi kombinerar kran- och transportlösningar på flera ställen och levererar även styrning och mjukvara. Vi bygger också ett system som transporterar lättgods sekvenserat från boxlagret till olika monteringsstationer, där conveyorsystemet löper igenom stora delar av fabriken, berättar Felix Berglund.

Av Hilda Hultén