Godset fortsätter minska i hamnarna

Den hanterade godsmängden i svenska hamnar minskade under fjärde kvartalet 2023 med 8 procent, jämfört med samma kvartal 2022. Mest minskade flytande bulk och gods på lastbilar. Det visar ny preliminär statistik från Trafikanalys.

– Vi har sett nedgångar i lastat och lossat gods i de svenska hamnarna under den senare delen av året. Jämfört med samma kvartal 2022 minskade godsmängden med 8 procent, eller 3,3 miljoner ton. Framför allt är det flytande bulkgods, som importerad olja och petroleum, samt lastbilsgods till och från Sverige som har minskat. Även hanteringen av jord/sten/grus/sand som används vid byggen bidrog fortsatt till minskningar jämfört med fjolåret, kommenterar Henrik Petterson, statistiker på Trafikanalys.

Fjärde kvartalet 2023 jämfört med fjärde kvartalet 2022:

  • Den totala godshanteringen i de svenska hamnarna sjönk med 8 procent, från 42,7 miljoner ton till 39,4 miljoner ton.
  • I utrikes trafik minskade den hanterade godsmängden med 8 procent, till 33,8 miljoner ton. Mest minskade flytande bulk som olja och petroleum samt gods på lastbilar.
  • I inrikes trafik minskade den hanterade godsmängden med 6 procent, till 5,6 miljoner ton. Det var främst torr bulk som bidrog till minskningen. Hanteringen av torr bulk minskade med 19 procent från 2,5 till 2 miljoner ton.
  • Totalt antal passagerare i de svenska hamnarna minskade med 7 procent, till 4,8 miljoner. Passagerartrafiken ligger nu på under 80 procent av nivåerna innan pandemin.
  • I utrikes trafik minskade antalet passagerare med 8 procent, till 4,3 miljoner. Det är främst passagerartrafiken till och från Finland som fortsätter bidra till nedgångarna. Där blev minskningen 11 procent, eller 160 000 passagerare.
  • I inrikes trafik, huvudsakligen Gotlandstrafiken, minskade antalet passagerare med 3 procent till 515 000.