Greencarrier köper baltisk logistikverksamhet

Greencarrier har förvärvat finska Transpoint International Oy:s väglogistiksverksamhet i Baltikum och Central- och Östeuropa.

Greencarrier tillhandahåller globala transport- och logistiklösningar. Koncernens omsättning uppgår till ca 4,7 miljarder kronor med etablering i 11 länder och 950 medarbetare.

Transpoint International Oy är en del av VR Transpoint, som tillhandahåller logistik på väg och järnväg i bland annat Baltikum och övriga Europa.

Genom transaktionen förvärvar Greencarrier väglogistikverksamheten i Baltikum och Öst- och Centraleuropa. Cirka 40 anställda vid Transpoint International Oy:s finska, estniska, lettiska och litauiska verksamhetskontor kommer att övergå till Greencarrier. Transaktionen är villkorad av konkurrensgodkännande vid den estniska konkurrensmyndigheten.