Grönsakshallen Sorundas lager stängs

Coronapandemin har orsakat kraftigt vikande försäljning på restaurangmarknaden i Sverige, vilket fått konsekvenser för flera av Martin & Servera Gruppens bolag. Därför avvecklas nu Grönsakshallen Sorundas lokala lager och säljkontor i Mora och Nyköping.

– Till följd av coronapandemin har försäljningen på restaurangmarknaden gått ned kraftigt, vilket självklart får konsekvenser för oss som levererar varor till restauranger. Vi behöver skapa beredskap inför en höst med fortsatt låg försäljning och ett 2021 med betydligt tuffare marknadsläge än tidigare. De förändringar vi nu genomför handlar om att konsolidera vissa av våra verksamheter och logistikflöden så att vi ökar effektiviteten samtidigt som vi säkrar en fortsatt god service till våra kunder, kommenterar Liv Forhaug, koncernchef Martin & Servera Gruppen.

Grönsakshallen Sorunda avvecklar lager och säljkontor i Mora och Nyköping. Hanteringen av dessa kunder flyttas främst till Grönsakshallen Sorundas verksamhet i Västberga, Stockholm. Genom konsolidering av lager- och transportflöden får kunderna fortsatt god service och tillgång till ett större sortiment.

– Det här är en situation som vi för några månader sedan aldrig hade kunnat föreställa oss, men nu behöver vi dra ner på kostnaderna för att kunna möta ett helt nytt marknadsläge, kommenterar Christer Läckgren, vd Grönsakshallen Sorunda.

– Kunderna kommer att erhålla samma goda service, men nu främst från vårt säljkontor och lager i Västberga. Det innebär att kunderna får tillgång till Sorundahallarnas hela sortiment som lagerhålls där, även från Fiskhallen Sorunda och Fällmans Kött, och att många av de kunder i området som handlar av både Martin & Servera och Sorundahallarna kan få sina varor i samma leverans, kommenterar Christer Läckgren, vd Grönsakshallen Sorunda.

Inom Martin & Servera-gruppen får detta också påverkan på Martin & Servera Restauranghandel där telefonsäljarfunktionen i Mora flyttas till säljkontoret i Enköping. Den lokala närvaron är viktig för Martin & Servera. Därför kommer det som vanligt finnas säljare på fältet som arbetar i regionen.

Martin & Servera Restauranghandel flyttar också telefonsäljarfunktionen i Sundsvall och Östersund till säljkontoret i Umeå. Även här finns det fortsatt hög närvaro av lokala säljare på fältet.