Historiskt svagt år för svensk dagligvaruhandel

Under 2022 backade försäljningen i dagligvaruhandeln med 5,6 procent, när man korrigerar för de stora prisökningar som skett under året, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. E-handelns andel sjunker till 4,5 procent.

Den totala försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 5,7 procent under 2022 jämfört med 2021, enligt Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. Samtidigt har priserna på livsmedel och alkoholfria drycker ökat med 11,3 procent under året. Så när hänsyn tas till de stora prisökningarna landar försäljningsutvecklingen på -5,6 procent.

– Rensat för prisökningar har 2022 varit ett historiskt svagt år för svensk dagligvaruhandel. När pengarna i plånboken räcker till mindre på grund av prisökningar blir konsumenterna mer priskänsliga. Vi ser ett förändrat konsumentbeteende där det köps färre eller billigare varor. Samtidigt möter butikerna högre kostnader i flera led och det har blivit allt tuffare för en bransch som redan har låga marginaler, kommenterar Karin Brynell, vd för Svensk Dagligvaruhandel.

E-handelsförsäljningen uppvisade en negativ tillväxt om hela 17 procent under 2022, medan försäljningen i butik ökade med 7,1 procent. E-handel med hemleverans minskade med 10,3 procent och upphämtning i butik med 23,7 procent. Det innebär att e-handelns andel av dagligvaruförsäljningen 2022 landar på 4,5 procent, jämfört med 5,8 procent för 2021.

– Under 2022 öppnade samhället upp igen efter pandemin och konsumenterna sökte sig tillbaka till butikerna. Som en följd av det har e-handeln minskat, men från höga nivåer. E-handelsandelen för året landade på 4,5 procent, vilket kan jämföras med 2019 då den uppgick till 2,6 procent, kommenterar Karin Brynell.

Kalendereffekten för 2022 beräknas till -0,1 procent, vilket ger en kalenderkorrigerad försäljningsutveckling på 5,7 procent. Justerat för både prisökning och kalenderkorrigering estimeras försäljningsutvecklingen under 2022 till -5,6 procent.

 Helåret 2022Q4 2022December 2022
Total försäljning+5,7%+7,6%+7,6%
Butiksförsäljning+7,1%+8,4%+8,5%
E-handelsförsäljning-17,0%-7,4%-9,6%
E-handel med hemleverans-10,3%-3,8%-4,1%
E-handel med upphämtning i butik-23,7%-11,5%-15,3%
E-handelsandel4,5%4,3%4,2%
Försäljningsutveckling jämfört med samma period föregående år. Källa: Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex.