Inlandståg och skogsbolag investerar i ERTMS

Skogsägarföreningen Norra Skog och logistikföretaget Inlandståg går in i ett fördjupat samarbete för att skapa effektiva och klimatvänliga transporter av den viktiga förnyelsebara råvaran trä. Till en början uppgraderas Inlandsbanan med signalsystemet ERTMS.

Skogsägarföreningen Norra Skog och logistikföretaget Inlandståg ABs fördjupade samarbete innebär att Inlandståg blir Norra Skogs primära leverantör för leveranser på tåg av rundvirke. Inledningsvis omfattar avtalet minst tre omlopp per vecka bland annat från Storuman, Hissmofors, Sikås, Bastuträsk och Ånge till framförallt Husum. I samband med samarbetet investerar Inlandståg i tågskyddsystemet ERTMS.

– Vi har tagit investeringsbesluten gällande ERTMS i en enig styrelse. Genom detta kommer vårt logistikerbjudande vara ännu mer fullskaligt och ge oss fler långsiktiga uppdrag framöver och skapa ytterligare en möjlighet att utveckla vår verksamhet vilket vi ser fram emot, förklarar Maria Cederberg, vd Inlandståg, i ett pressmeddelande.

ERTMS- är ett signalsystem för järnväg som EU har beslutat ska införas i medlemsländerna och utbyggnaden kommer att pågå till omkring 2035. Signalsystemet behövs för att styra och göra trafiken på järnvägen säker. Det består av två delar som hör ihop: en signalanläggning och ett tågskyddssystem. För att kunna erbjuda transporter till Husum, massabruket som ligger längs Botniabanan, krävs det idag att fordonen är utrustade med ERTMS-fordonsutrustning.

– Norra Skogs logistikbehov går till många mottagare i Norra Sverige men framförallt till de tre egna sågverken och till Husum Pulp AB där vi är delägare. Inlandstågs investering i ERTMS möjliggör transporter till Husum men det är också en viktig del för att Norra Skog ska kunna styra volymerna till föreningens andra kunder av både timmer- och massaved, kommenterar Patrik Jonsson, virkeschef vid Norra Skog.

– Det här är verkligen helt rätt utefter våra medlemmar behov. Norra Skog är verksam över halva Sveriges yta och Inlandståget ger oss en flexibilitet att styra volymerna till de kunder som behöver den bäst.