Inzile i affär med spansk elektromobilitetsaktör

För en månad sedan meddelade svenska elfordonsaktören Inzile att man vill genomföra en affär som gör att en spanska elmobilitetskoncernen eFashion Championship (EFC), med ägaren Enrique Bañuelos, blir majoritetsägare med 63 procent av aktierna i Inzile. Samtidigt blir Inzile delägare av spanska techföretaget QEV Holdings, delägare i QEV Technologies. Nu meddelar Inzile att den ägarandelen kommer öka från 50 till 80 procent.

Efter intensiva förhandlingar mellan huvudägare till parterna Inzile och QEV Holdings har en reviderad lösning för ett samarbete nåtts, som presenterades igår, vilken ger Inzile 80 procent av aktierna i QEV Holdings, som i sin tur äger 19,64 procent av QEV Tech.

– Genom att gå samman med Enrique Bañuelos och QEV Tech tar Inzile ett steg närmare sin vision att bli en ledande leverantör av elektromobilitet, kommenterar Daniel Wedberg, vd för Inzile, affären.

– Med denna setup har vi säkrat en långsiktig investerare med nätverk, kundbas och möjligheter att skala upp globalt.

Avtalet kräver godkännande av Inziles aktieägare vid extra bolagsstämma samt godkännande av Nasdaq First North Growth Market. Syftet med EFC: s förvärv är enligt ett pressmeddelande att “genom Inzile etablera en ledande europeisk hub för elfordon och att säkra nödvändiga resurser för en global expansion.”

Inzile kommer att etablera företaget Inzile USA EV för att komma in på den amerikanska marknaden genom ett joint venture med ett amerikanskt företag. Detta bolag kommer kunna använda all nödvändig elmobilitetsteknik från QEV Tech genom avtal med bolaget. Med ovan nämnda allianser siktar Inzile på att bli det ledande företaget inom elmobilitetsmarknaden i Europa samt en viktig aktör på den nordamerikanska marknaden. Detta kommer att åstadkommas genom framtida etablering av en legal enhet och dotterbolag i USA.

– Genom att gå samman med Inzile kommer vi att ta vår företagsgrupp till en ny nivå, så att vi kan konkurrera globalt i våra fokusområden inom eMobility, kommenterar Enrique Bañuelos, ägare av eFC och Bendinat Group.

Styrelsen och ledningen för Inzile samt den operativa verksamheten att kvarstå i Sverige. Försäljningen inom den sammanslagna enheten kommer att kanaliseras genom Inzile Sverige. Vidare har Inzile, i samarbete med en större resortkedja och med stöd från FN:s World Tourism Organization (UNWTO), påbörjat ett gemensamt utvecklingsprojekt som syftar till att producera ett nytt resortfordon för den globala marknaden.

– Det reviderade avtalet kommer att stärka våra möjligheter att utveckla elfordon för både hotell- och resortsektorn och för vårt nuvarande segment, samt öka takten mot att leverera nästa generations lastmile-fordon för den internationella marknaden, kommenterar Daniel Wedberg, vd för Inzile, i ett pressmeddelande.

EFC har även lagt en villkorad order på Inzile som omfattar 96 elbilar. Det totala ordervärdet är 80 MEUR och Inzile kommer att ta hand om projektledning av ordern inklusive inköp av leveranskapacitet från QEV Tech, liksom från andra leverantörer. Ordern kommer att generera en total nettomarginal på 8 MEUR för Inzile. Tävlingsbilarna kommer att produceras och levereras inom 12 månader från orderdatumet, givet att transaktionen mellan Inzile och QEV Holdings genomförs.