Lastbilsförare mest utsatta för dödsolyckor på arbetsplatsen

Under de senaste tio åren har totalt 404 personer i den svenska arbetskraften dött i arbetsplatsolyckor. Av dem som förolyckats är 66 lastbilsförare, enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har sammanställt statistik över samtliga arbetsolyckor med dödlig utgång i Sverige under perioden 2011 till 2020, totalt 404. Ytterligare 90 personer omkom i arbetsplatsolyckor, men dessa hör inte till den svenska arbetskraften och är därför inte med i statistiken.

Statistiken visar att under perioden har antalet arbetsplatsolyckor med dödlig utgång successivt minskat, med en rejäl minskning under 2020. Då landade antalet dödsolyckor på rekordlåga 29 stycken. Minskningen tros bero på pandemin med minskad ekonomisk aktivitet, höga varseltal, korttidspermitteringar och färre arbetsresor. Men i kontrast till förra årets låga nivåer har redan 24 personer omkommit i år.

– Varje dödsolycka är en tragedi och många skulle kunna förhindras om rätt information, säkerhetsåtgärder och kunskap funnits. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av jobbet, kommenterar Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

Transportbranschen hårt drabbad
Sett över hela perioden är sticker en yrkesgrupp ut i statistiken; hela 16 procent av de som omkommit på arbetet är lastbilsförare. Gruppen har dock sett en minskning av antalet dödsolyckor sedan 2018. Förra året omkom tre lastbilsförare, jämfört med nio under 2018, vilket rapporten också förklarar med minskad trafik under pandemin.

De vanligaste yttre faktorerna till dödsolyckor i arbetet är transport av laster (lastbilar, släpvagnar, påhängsvagnar) följt av bilar. Den händelse som oftast lett till dödsolyckor är förlorad kontroll av transportmedel/utrustning, det kan då röra sig om påkörningar utanför fordonet, kollisioner och att klämmas under flak.

Rapporten visar även att dödsolyckor är vanligast i företag med få anställda (25 procent av olyckorna inträffade i enmansföretag), i åldersgruppen 55-64 år och bland män då de flesta dödsolyckorna sker i mansdominerade yrken.

Läs hela rapporten här.

Av Emanuel Lehtonen