LC bygger 9 000 kvm lager i Örebro

Logistic Contractor har fått i uppdrag att utveckla och bygga en logistikanläggning på 9 000 kvm i Pilängen, Örebro åt en större global aktör, som i nuläget inte kan namnges. Markarbetena påbörjas i sommar och fastigheten ska vara klar för inflyttning under juni 2023.

Anläggningen ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och uppförs i på Västra Pilängens industriområde, i direkt anslutning till E18 och E20. För en effektiv lagerhantering kommer ett automatiserat robotsystem att installeras i byggnaden. Ett tolvårigt hyresavtal har tecknats med företaget, med en basårshyra på 5,9 mkr.

– Vi ser fram emot samarbetet med beställaren och att få utveckla en anläggning specifikt anpassad för deras behov, kommenterar LCs vd Benn Karlberg.

Savills har agerat förmedlare i affären.