Örebro i grönt upphandlingsprojekt

​Örebro kommun kommer att ingå i ett EU-projekt kring gröna och innovativa upphandlingar. Tillsammans med flera andra myndigheter i Norden arbetar vi för en utsläppsfri leverans av varor och tjänster. Örebro kommun kommer tillsammans med upphandlande myndigheter i de nordiska städerna Oslo, Bergen, Kristiansand, Trondheim, Åbo, Göteborg, Kaarina och Gladsaxe delta i ett EU-projekt kring