Kesko sänker utsläpp från logistikcenter i Örebro

Kesko Sverige byter till det fossilfria drivmedlet HVO i sina hjullastare på logistikcentret i Örebro, vilket sänker växthusgasutsläppen (CO2) lokalt med hela 90 procent. För truckarna inomhus har man även valt att byta till litiumbatterier, vilket sänker förbrukningen med 30 procent samt ger längre livslängd. Kesko Sveriges logistikcenter levererar till K-Rauta, Onninen, MIAB och K-Bygg.

Örebro i grönt upphandlingsprojekt

​Örebro kommun kommer att ingå i ett EU-projekt kring gröna och innovativa upphandlingar. Tillsammans med flera andra myndigheter i Norden arbetar vi för en utsläppsfri leverans av varor och tjänster. Örebro kommun kommer tillsammans med upphandlande myndigheter i de nordiska städerna Oslo, Bergen, Kristiansand, Trondheim, Åbo, Göteborg, Kaarina och Gladsaxe delta i ett EU-projekt kring