Logicenters köper mark i Finland

Logicenters förvärvar mark i finska Nurmijärvi, en del av huvudstadsregionen i Finland. Förvärvet avser en markyta på hela 51 000 kvm och Logicenters besitter nu en total markyta för utveckling om 29 000 kvm. En första fastighet beräknas vara redo i slutet av 2022.

Nurmijärvi ligger strategiskt till med närhet till såväl den internationella flygplatsen Helsingfors-Vanda som Europavägen E12. I området huserar redan aktörer som DB Schenker och platsen erbjuder goda kommunikationer till både Helsingfors och Tammerfors.

– Det gläder oss att vi fortsätter utvecklingen i den finska regionen. Vår närvaro i Nurmijärvi är ett viktigt led i att stärka Logicenters position som en ledande logistikaktör i Norden. Området är dessutom en viktig strategisk plats på grund av dess geografiska läge och goda kommunikationer. Den nyförvärvade marken ger oss möjligheten att tillgodose våra
hyresgästers behov och förse dem med en högkvalitativ anläggning för modern logistik. Detta är en satsning som vi ser fram emot att utveckla, kommenterar Jarkko Äikää, Commercial Manager på Logicenters.

Markförvärvet avser Ilvesvuorenkatu 8 i Ilvesvuori, Nurmijärvi, är på totalt 51 000 kvm och Logicenters planerar att utveckla en modern logistikanläggning på totalt 29 000 kvm av dessa. Logistikanläggningen byggs på spekulation och ska utformas för att ha möjlighet att inrymma tre hyresgäster åt gången. Den kommande anläggningen kommer även att utvecklas med stort fokus på hållbarhet med både möjlighet till geoenergi och solpaneler. En första fastighet beräknas vara färdigställd i slutet av 2022.