Logistic Contractor utvecklar logistiktomt utanför Oslo

En avsiktsförklaring gällande utveckling av en industri-/logistiktomt i norska Sande har tecknats av entreprenad- och projektutvecklingsföretaget Logistic Contractor. Företaget kommer ansvara för byggnationen av de nya fastigheterna.

Logistic Contractor AS, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat en avsiktsförklaring om ett joint venture med Nebula Eiendom AS och Oslo Square samt mäklarföretaget Colliers. Tillsammans ska de utveckla en industri-/logistiktomt i Sande, 6 mil sydväst om Oslo, med en total yta om ca 35 hektar.

– Vi kommer nu tillsammans med Oslo Square och Colliers att marknadsföra tomten. Målet är att teckna avtal med ett eller flera företag som vill etablera sig här och där Logistic Contractor i ett senare skede kommer att ansvara för byggnationen av de nya fastigheterna, säger Sandu Nylmon, vd för Logistic Contractor.

Tomten är en del av ett större planerat industri- och logistikområde där byggandet redan är igång för flera andra aktörer.