Skogsprodukter tar vägen över Norvik

Logistikföretaget Svecon Freight AB väljer Norvik som exporthamn för skogsprodukter. Tillgången till tomcontainrar är anledningen, då hamnen är en stor importhamn, vilket i tider av containerbrist utgör en fördel.

– Det råder stor brist på tomcontainrar i Sverige idag och behovet från svensk exportindustri är påtagligt. Som stor importhamn med överskott av tomcontainrar kan vi istället för att flytta runt containrar i Sverige bidra till en mer hållbar och kostnadseffektiv hantering, kommenterar Nicklas Ebersson, godsansvarig Stockholms Hamnar.

Bristen på tomcontainrar leder till längre leveranstider och skapar störningar i industrin. I Stockholms Hamnar finns däremot ett överskott av tomcontainrar, eftersom man naturligt har större importflöden än exportflöden.

– Att skeppa ut skogsprodukter via Stockholm Norvik Hamn ger oss en bra möjlighet att fortsätta exportera skogsprodukter under rådande situation med containerbrist. Samarbetet med aktörerna i Stockholm Norvik Hamn bådar mycket gott för fortsatta transportflöden, kommenterar Daniel Berglind, CEO på Svecon Freight AB.

Transporten sker i nära samarbete med Stockholms Hamnar, Euroglobe och Hutchison Ports Stockholm. Stockholm Norvik Hamns containerterminal drivs av Hutchison Ports, en av världens största containeroperatörer med 52 hamnar i 27 länder.

Stockholmsregionen är en stor importregion och tar in mycket gods genom hamnarna men exporten är betydligt mindre. Därför, när resten av världen och landet lider av containerbrist, sitter de på ett överskott av containrar. En av satsningarna för att vidga hamnens upptagningsområde inåt landet är den nya Mälarpendel som rederiet Deymann blir först ut att trafikera. Trafiken startar nu i maj.