Logistiken “gryende sektor” i Sigtuna

Med Sveriges största flygplats och en vanligtvis blomstrande besöksnäring har pandemin slagit hårt mot Sigtuna kommun.  Men logistiken är ljuspunkten i mörkret. – Logistiknäringen står som tur är stadigt, säger näringslivschef Mathias Forsberg. 

Ur Dagens Logistik nr 3 2 2020 – utkommer i sin helhet nästa vecka.

Sigtuna kan vara den kommun som drabbats hårdast i Sverige av pandemin, med en arbetslöshet som ökat till nära det dubbla jämfört med i fjol.

– Vanligtvis har vi stora företag som flyger in alla sina anställda för en årlig konferens på en kursgård här i trakten, och allt sådant är ju inställt nu, säger Mathias Forsberg, näringslivschef i Sigtuna kommun. 

Regionen är helt beroende av hur många passagerare som flyger till och från Arlanda, ett antal som  i juli 2020 var 87 procent mindre än fjolåret.  

–  Som tur är har vi två ben att stå på. Det andra är logistiknäringen och det står som tur är stadigt. Vi har frågat företagen hur det går, om de tänker varsla, nyanställa eller fortsätta som nu och företagen i Rosersberg verkar ganska opåverkade av pandemin. 

Passagerartrafiken på Arlanda var i juli ungefär 15 procent av vad den var 2019. Foto Swedavia. 

Årets last mile-läge

Logistikläget Stockholm Nord, dit Sigtuna räknas, utsågs i februari till Årets last mile-läge av Intelligent Logistik. Både Sigtuna kommun, Swedavia och flera privata aktörer har gott om etableringsmark för logistik i Rosersberg och Arlandaområdet, och har också lockat flera prestigeetableringar de senaste åren, nu senast Åhléns nya automationslager på 37 500 kvm, som ska stå klart 2022.  

– Vi är både glada och stolta över valet föll på Rosersberg. Det var tajt för många av oss inblandade att få ihop det, på kommunen fick vi jobba parallellt med bygglov och markarbete för att klara tidsplan. 

Att som kommunal tjänsteman förstå värdet av logistiketableringar är inte helt vanligt i kommunsverige, åtminstone inte runt Stockholm, men Mathias Forsberg är ett undantag. Det var under hans tid som näringslivschef Upplands Bro som logistikområdet Brunna kom till. 

– Det har skett ett enormt trendskifte, nu är lager och logistik ett av de hetaste segmenten, säger Mathias Forsberg. Foto Klara Eriksson.

– För 10–12 år sedan träffade jag bara bostadsutvecklare, men sedan fick jag upp ögonen för logistik där det sedan skett ett enormt trendskifte. Nu är lager och logistik ett av de hetaste segmenten. 

Att Eskilstuna rodde hem Amazons första Sverigelager, hos TPL-aren Kuehne Nagel som hyr in sig i Logicenters fastighet i Eskilstuna logistikpark, förvånar inte Mathias Forsberg. 

– Det är lika många som jobbar med logistik på Eskilstuna kommun som vi är på hela näringslivskontoret, så de har verkligen förtjänat den etableringen. 

Underdimensionerad infrastruktur

Innan pandemin slog till stod Sigtuna inför andra logistikutmaningar. Årtionden av stadigt växande trafik kombinerat med uteblivna investeringar hade gjort infrastrukturen i regionen underdimensionerad. Trafikverket ville då prioritera persontransporter framför industrietableringar.

“För att klara en god tillgänglighet till flygplatsfunktionen bör tillgänglig kapacitet i trafiksystemet inte tas i anspråk av trafik till ytterligare stora etableringar i området”,  sa Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket 2019.

Nu är trängseln kring Arlanda inget akut problem längre, och enligt Mathias Forsberg kommer logistiknäringen vara än mer betydelsefull om det dröjer eller om Arlanda aldrig får tillbaka den funktion man tidigare haft vad gäller passagerartrafiken. 

– Ponera att vi får 5 000 friställda i knäet, de kan inte sitta och vänta på jobb på Arlanda, utan kan kanske istället få jobb inom logistiksektorn och då gå från en döende till en gryende sektor. Vi är i kontakt med bl a Uppsala universitet och olika institut för vuxenutbildning, för att se hur vi kan bidra till att människor får ny kompetens och nya jobb. 

Av Klara Eriksson