Logistri förvärvar tre nya lagerfastigheter

Logistikfastighetsaktören Logistri Fastighets meddelar att de förvärvar tre nya lager- och lättindustrifastigheter i södra Sverige med en uthyrningsbar yta om drygt 7 000 kvm för 142,2 miljoner kronor. Affären sker genom ett förvärv av aktierna i fastigheternas ägarbolag.

De tre fastigheterna ligger i södra Sverige och omfattar 7 164 kvm uthyrbar area med en total hyresintäkt om ca 10,7 miljoner kronor och ett driftnetto om ca 10,3 miljoner kronor. Fastigheterna är fullt uthyrda till Vattenfall, Ramudden och HydX genom dubbel- och trippelnetto avtal, där hyresgästerna ansvarar för all drift och löpande underhåll. Viktad återstående hyrestid är ca 10 år.

Två av fastigheterna i portföljen, Ränndalen 6 i Kristianstad och Ventilen 1 i Ystad, är under uppförande. Fastigheten Fargo 4 i Nyköping färdigställdes 2021. Samtliga ska miljöcertifieras enligt Sweden Green Building Council.

Företaget tänker finansiera transaktionerna med medel från befintlig kassa och nya lån från svenska affärsbanker, med en belåningsgrad om ca 50 procent. Avtalen är villkorade av att Logistri erhåller skuldfinansiering på marknadsmässiga villkor senast 15 september. Säljare är fastighetsbolaget Torngrund, som ägs av Fastagon och Expertiss.