Maserfrakt ställer om flottan – beställer lokalt producerad vätgas

Åkeriet Maserfrakt, med 1 500 egna lastbilar och maskiner i sin flotta, tecknar avtal med energiföretaget Svea Vind Offshore om leveranser av vätgas för fordonsdrift. Vätgasproduktionen kommer att ske i Gävle eller Borlänge med preliminär start kring årsskiftet 2022–2023.

– För oss har utfasningen av fossila drivmedel högsta prioritet och elektrifiering via vätgas är en av de viktigaste pusselbitarna i det arbetet. Vi startar med ett antal vätgasdrivna lastbilar och räknar med att skala upp snabbt i takt med att utbudet av vätgasdrivna fordon och billig förnybar elproduktion växer, säger Per Bondemark, vd på Maserfrakt, i ett pressmeddelande.

Maserfrakt startades 1939 och är med sina ca 1 500 lastbilar och maskiner, ett av Sveriges största maskin- och transportförmedlingsföretag. Kunderna är företag som har behov av maskintjänster och transporter inom Dalarna och Gävleborg med angränsande län samt övriga landet. Huvudkontoret finns i Borlänge och distributionsterminalerna i Borlänge och Gävle, och på någon av dessa orter kommer Svea Vind Offshore att etablera en ny anläggning för vätgasproduktion.

Per Bondemark. Foto Maserfrakt.

– Vätgasproduktionen kommer att vara anpassad mot efterfrågan och kan utökas snabbt vid en ökad efterfrågan. Vi har bra alternativa lokaliseringar både i Gävle och Borlänge, valet av plats styrs dels av vilka ytterligare köpare av vätgas vi får, dels av tillgången till förnybar el. Vi bygger en flexibel lösning men vill starta så storskaligt som möjligt säger Mattias Wärn, vd på Svea Vind Offshore.

De båda företagen har nu upprättat ett avtal som innebär att Svea Vind Offshore garanterar vätgasleveranser åt Maserfrakt till fast pris under ett antal år.

Svea Vind offshore grundades 2015 av Mattias Wärn och Maria Brolin och är inriktade på vind – och vätgasproduktion. I augusti 2020 öppnades bolagets huvudkontor i Gävle. I juni 2020 inledde Svea Vind Offshore ett samarbete med det internationella energibolaget Iberdrola, med syftet är att möjliggöra färdigställande och driftsättning av storskalig havsbaserad vindkraft i Sverige.

Maserfrakt beslutade redan förra året att investera i en tankstation för vätgas i Borlänge, det är den som kommer att förses med grön vätgas från Svea Vind Offshore, med preliminär start kring årsskiftet 2022–2023.

– Omställningen till elektrifiering och vätgasbaserade energilösningar som pågår inom industrin visar vägen även för transportsektorn. Redan den pilotsatsning på vätgasdrift som vi gör nu har förutsättningar att bli lönsam, kommenterar Per Bondemark, som bl a har bakgrund som vd för SSAB och varit ledamot i det nationella godstransportrådet.

Av Klara Eriksson