Postnord måste betala tillbaka 667 miljoner till ägarna

EU-kommissionen har idag meddelat att den godkänner det interna kapitaltillskottet från Postnord Group AB till Post Danmark på 2,3 miljarder DDK. Tillskottet skedde 2018 och 2019. Däremot godkänns inte de 667 miljoner som koncernen fick från danska och svenska staten.

– Beskedet om det godkända interna kapitaltillskottet är glädjande och välkommet. Det är positivt att Kommissionen delar vår uppfattning om att det interna tillskottet har beviljats i enlighet med marknadsvillkoren, och därmed inte är att betrakta som statligt stöd. Jag är också glad över den resultatförbättring vi har haft den senaste tiden i koncernen och att vi i dag är finansiellt starka vilket medför att vi kan fortsätta att investera i Postnords utveckling på samtliga marknader, kommenterar koncernens CFO Viktor Davidsson, i ett pressmeddelande.

Samtidigt har EU-kommissionen meddelat att det kapitaltillskott på 667 miljoner SEK som Postnord AB fick från sina ägare, den svenska och danska staten, år 2018 måste återkrävas.

– Vi avvaktar nu besked från våra ägare rörande nästa steg, kommenterar Viktor Davidsson.