Mio tar över lagret – och planerar för stora investeringar

Mio tar över driften av sitt centrallager i Tibro.Vi ser att det finns stora behov av investeringar framåt, långsiktiga investeringar i både fastigheter och utrustning. Det blir enklare att göra det i egen regi och svårt att få någon annan att vilja göra i Tibro, säger Mios vd Björn Lindblad.

Möbelhandlaren Mio har både huvudkontor och centrallager i Tibro, mittemellan Örebro och Jönköping. Centrallagret består idag av två fastigheter på vardera 35 000 kvm, och Mio-kedjan har förvärvat ytterligare 300 000 kvm mark, där man planerar att bygga ut den ena fastigheten med 30 000–50 000 kvm – troligtvis med delar av plock och pack automatiserat.

– Vi var ganska långt komna men har beslutat parkera bygget under våren – vi känner ingen påverkan av Corona men vill vara lite restriktiva med tanke på den osäkra situationen. Vi hoppas kunna fatta beslut i höst och att utbyggnaden kan stå klar 2021–2022, säger Björn Lindblad.

Björn Lindblad. Foto Mio.

Från centrallagret levereras möbler och inredning till företagets butiker som finns på 70 orter i Sverige. På lagret arbetar 35 fastanställda och drygt 20–30 extra vid behov.

Växande e-handel

Mios e-handel har sex år på nacken, där butikerna fungerar som utlämningsställen. Växande volymer såväl i fysisk butik som online är ett skäl till behovet av ytterligare lagerytor och automation.

– Vår e-handel går på sjätte året, och har en omsättning på drygt 500 miljoner. Idag nyttjar vi i mycket butikslagren för e-handel, och det fungerar idag, men vi ser ökade volymer så vi tror att vi kan hitta en mer effektiv logistik och varuförsörjning på sikt, genom att göra mer arbete uppströms i logistikkedjan.

Det handlar ex. om att förpacka de e-handlade varorna på centrallagret i stället för på butikslagret. När det gäller automation ser Björn Lindblad stora möjligheter – men allt handlar så klart om vad prislappen landar på.

– Vi tittar både på automationsplock, backsystem för det mindre sortimentet, höglager och ser hur vi kan hantera in- och utlagring på det sättet. Men samtidigt tror vi det kan finnas ett behov av att plocka mindre volymer åt gången och tittar och förbereder oss för olika sådana logistiklösningar också.

Investeringarna i lagerbygge och automation är dock svåra för TPL-partnern LGT Logistics att finansiera i Tibro, enligt Lindblad, vilket är skälet till att Mio tar över logistiken och lägger den i egna bolaget Mio Logistik AB; till 100 procent ägt av Mio AB. 

– Det handlar om stora investeringar som det blir enklare för oss att göra i egen regi, vi äger ju hela affären, säger Björn Lindblad.

Av Klara Eriksson