Munkedal får nya logistikområden

Hökerum Bygg har köpt 170 000 kvm mark i Håby vid E6 i Munkedals kommun norr om Uddevalla, där bolaget planerar att utveckla ett nytt handels- och logistikområde. Kommunen har också ett 220 000 kvm stort renodlat logistikområde under utveckling, där bland annat logistiken för Quality Salmons storskaliga laxodling ska hanteras.

Marken som Hökerum köpt ligger i Håby vid avfart 100 längs med E6 norrut är detaljplanerad för handel och logistik. Marken förvärvas av det norska utvecklingsbolaget Sjölyst Handel AB, som ägt marken sedan 2009, och planerat för ett köpcentrum på området, men planerna har inte förverkligats. JLL har varit rådgivare i affären.

– Som det låter på Hökerum så har de massor av planer, men framförallt verkar det vara handel och mindre logistiketableringar som de planerar att utveckla, säger Christoffer Rungberg, kommunstyrelseordförande i Munkedal.

Området utmed E6 i Munkedal norr om Uddevalla där Hökerum Bygg ska utveckla handel och logistikområde

Flera förslag på verksamheter i området finns, bl a handel med bilar, båtar, husvagnar och husbilar. Men även verksamhet med drivmedel och laddningsstationer, restauranger, bygghandel, lågprishandel, detaljhandel och dagligvaruhandel finns med i planeringen.

– Vi arbetar nu med att hitta hyresgäster och startar byggnation när avtal är signerade, berättar Johan Lind, vd Hökerum Bygg, i ett pressmeddelande.

Enligt Daniel Göök, projektchef på Hökerum, är det främst handel som detaljplanen tillåter, men det går även att bygga mindre logistikenheter:

– Vi har planer på logistik i området också, vi kan nog få till en logistikbyggnad på 10 000–15 000 kvm, och har en del krokar ute. Det är ett bra läge och det finns en hel del företag i regionen som har mycket flöden förbi här, och som nog kan vara intresserade, säger Daniel Göök.

Nytt logistikområde under utveckling

Christoffer Rungberg berättar att kommunen har ett annat nytt logistikområde på gång i Håby:

– Det är ett mer renodlat logistikområde, bland annat för att hantera den storskaliga satsningen på landodlad lax som Quality Salmon gör i Sotenäs kommun.

Quality Salmon Industripark ska bli Europas största landbaserade fiskodling, en planerad investering på 17–20 miljarder kronor. Planen är att anläggningen, som blir ca 600 000 kvm stor, ska vara klar för start av odling av lax under våren 2024, och hösten 2027 ska industriparken enligt plan vara i full drift med en produktion av 100 000 ton lax per år.

– Dels behövs hanteringsytor för laxen, men det kommer även att finnas utrymme för annan logistikverksamhet i området, säger Christoffer Rungberg.

2020 tecknades en avsiktsförklaring mellan Quality Salmon och Munkedals kommun om markområdet Gläborg; ett 220 000 kvm stort område vid avfart 101. Området ligger drygt 2 mil från Quality Salmons planerade produktionsanläggning, och är tänkt att fungera som samlingspunkt och logistiknod för produktionen.

Utmärkt fisklogistikläge

– Det är den avfart som går ut till kusten och Quality Salmons produktion, men också Lysekil och hela den övriga fiskberedningsindustrin. De mesta av volymerna från fiskindustrin går på väg idag och Quality Salmon planerar för att ha eldrivna lastbilar mellan produktionen och logistikcentret, berättar Clas Hedlund, näringslivsutvecklare i Munkedals kommun.

– De är inte intresserade av att sköta logistiken själva utan letar efter en tredjepartslösning. De kommer heller att inte behöva hela markytan för sin hantering, utan det finns plats även för annan verksamhet, säger Clas Hedlund.

Gläborg utvecklades och detaljplanerades för flera år sedan med logistik för fiskberedningsindustrin i åtanke. Planer finns också på att göra en järnvägsanslutning till området, för de volymer som ska transporteras ut i Europa.

– Det finns ju fler företag med produktion här i regionen, och fler som satsar på ny fiskodling, bland annat Smögenlax, så vi hoppas att fler kommer vilja etablera sin logistik här. En bra logistiklösning sänker ju kostnaderna, säger Clas Hedlund.

Av Hilda Hultén