Närkefrakt förvärvar A.L.I. Frakt

Det Örebrobaserade företaget Närkefrakt och A.L.I. Frakt har kommit överens om att gå samman under Närkefrakts namn. Det nya bolaget kommer ha drygt hundra delägaråkerier i varierande storlek och omsätta cirka 800 miljoner kronor.

Närkefrakt är ett transportsäljande företag med nytt kontor och terminal i Örebro, med verksamhet i hela Sverige. Dagens fordonsflotta omfattar ca 330 fordon och ägs av medlemsåkerierna som är verksamma inom Fjärr & Distribution, Kran & Special, Miljö samt Bygg & Anläggning.

– Det ska bli väldigt roligt och intressant att skapa ett ännu starkare bolag med hundra engagerade delägaråkerier. På dagens transportmarknad med höga krav på effektivitet och hållbar utveckling kommer det vara en styrka att vara så stora och täcka en sådan verksamhetsbredd som Närkefrakt inklusive A.L.I. Frakt kommer göra, kommenterar Fredrik Öjdemark, nuvarande vd för Närkefrakt och vd för det sammanslagna bolaget.

Båda företagen verkar på den svenska transportmarknaden men med delvis olika kundsegment, där A.L.I. Frakts främsta kundsegment är industriella fjärrtransporter och distribution. Sammanslagningen ger det nya bolaget en större bredd och öppnar för optimering av beläggningsgraden.

– Sammanslagningen är bra för A.L.I. Frakts delägare både på kort och lång sikt, det ska bli spännande att se hur bra vi kan bli tillsammans, kommenterar Bo Persson, ordförande i A.L.I. Frakt.

A.L.I. Frakt är en sammanslagning av Askersunds LBC och Laxå Frakt. Företaget har 19 delägare och cirka 50 fordon med kontor i Askersund och Örebro, där de även har en terminal/lager.

Företagen går formellt samman den 1 januari 2022. A.L.I. Frakts delägare säljer sina andelar i företaget till Närkefrakt och blir i samma skede delägare i det sammanslagna bolaget.