Ny rapport: nationell bildmärkning skulle förbättra sopsortering

Ett nytt pedagogiskt bildsystem på förpackningar och återvinnigskärl, skulle enligt en ny rapport som Ramboll tagit fram på uppdrag från Avfall Sverige leda till ökad återvinning.

Danmark har Nordens mest pedagogiska märkning för hur förpackningar ska sorteras, enligt en ny rapport som Ramboll gjort på uppdrag av Avfall Sverige. Danmarks så kallade Legokoncept, framtaget av Dansk Affaldsforening, består av 89 bilder/piktogram som är kategoriserade i olika färger, likt det periodiska systemet. I Danmark märks redan ett antal produkter upp med symbolerna och förhoppningen är att det ska bli verklighet även i Sverige.

–      Ett nationellt ”sopspråk” kan ge både bättre kvalitet och ökad kvantitet till återvinningen. Det underlättar också jämförelse mellan olika regioner och ger möjlighet till samordning som spar pengar för kommunerna. Våra medlemmar är mycket positiva till detta, så vi hoppas kunna presentera ett nytt system redan till sommaren, kommenterar Anna-Carin Gripwall , kommunikationschef, Avfall Sverige.

David Althoff Palm Ramboll
David Althoff Palm, expert på avfallshantering på Ramboll. 
Foto: Rosie Alm

Idag finns inget gemensamt skyltsystem för lämning av avfall i Sverige. Istället har aktörerna utvecklat egna system, vilket leder till att det ser olika ut på olika ställen och risken för fel ökar. 

–    Ett nytt gemensamt skyltsystem för avfall och återvinning i kombination med ökad fastighetsnära insamling av förpackningar hoppas jag kommer att leda till att vi kan bli lika bra på att återvinna alla förpackningar som vi är på att återvinna läskburkar, säger David Althoff Palm, expert på avfallshantering på Ramboll. i ett pressmeddelande.

I förlängningen rekommenderas ett gemensamt system för hela Norden. Även Norge är på gång med att införa det danska piktogramsystemet med norsk anpassning. 

Bild frn Taffel
Bild lnad frn Dansk Affaldsforening
Med samma bild på förpackningarna som på återvinningskärlen blir det lättare att göra rätt.
Foto på chipspåse lånat från Taffel. Bild på avfallstunna från Dansk Affaldsforening.