Stenas nya färjelinje invigd

Lördagen den 1 februari invigdes Stena Lines nya färjelinje mellan Halmstad och danska Grenå. Invigningsfesten lockade tusentals besökare på båda sidor av havet. Dagen markerade en historisk start för den nya Kattegattregionen som ska stärka bandet mellan de båda länderna.

Stena Line räknar med att fördubbla både frakt- och passagerarvolymerna på linjen inom fem år.

– Den nya färjelinjen förstärker logistiknätverket mellan länderna och leda till ökad lastbilstrafik framförallt från Jylland till Sverige. Men den kommer också att i hög grad att gagna turismen och tillsammans med destinationsbolagen och aktörer inom besöksindustrin på både den svenska och danska sidan ska Stena Line skapa nya reseupplevelser för många människor i många år framöver, sa Tony Michaelsen, ansvarig för Stena Lines Danmarkslinjer, enligt ett pressmeddelande från rederiet.

På plats för att invigningstala och klippa bandet var Danmarks Transportminister Benny Engelbrecht, Hallands landshövding Lena Sommestad och Sveriges Infrastrukturminister Tomas Eneroth. I bild syns också Stena Nauticas befälhavare Jan-Eric Alcén och Stenas ägare Dan Sten Olsson. Fotograf: Lasse Partanen/Destination Halmstad AB

Invigningsfesten som pågick hela helgen smygstartade redan på fredagskvällen när Stena Nautica för sista gången la ut från Varbergs hamn och satte kurs mot Grenå. Hundratals Varbergsbor hade samlats för att vinka av färjan som trafikerat staden sedan 1960. Tidigt på lördagsmorgonen startade invigningsceremonin av den nya linjen i Grenå hamn. Bland deltagarna fanns Danmarks Transportminister Benny Engelbrecht som också åkte med på premiärturen till Halmstad där närmare 8 000 besökare hade samlats för att hälsa Stena Line välkomna till Halmstad med fanfar och folkfest.

På plats för att invigningstala fanns förutom den danska transportministern också Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth, Hallands landshövding Lena Sommestad och Stena Lines ägare Dan Sten Olsson.

– Gyllene tider för sjöfarten och Halmstad! När vi nu inviger den nya färjelinjen mellan Halmstad och Grenå betyder det mycket för besöksnäringen, godstransporter och klimatsmart utbyte mellan Sverige och Danmark, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth, enligt ett pressmeddelande.

Den nya färjelinjen för Sverige och Danmark närmare varandra och knyter ihop Kattegattregionen och de tre städerna Halmstad-Grenå-Århus. Under hösten 2019 skrev Halmstads kommun och Norddjurs kommun under det gemensamma samarbetet ”Kattegattalliansen”, en gemensam vision om att i kölvattnet av den nya färjelinjen gemensamt utveckla alla delar av samhället såsom besöksnäring, näringsliv, utbildning, sport och kultur.

– Den nya färjelinjen ger oss stora möjligheter och nu är det upp till oss att förvalta det på bästa sätt genom politiken, näringslivet och tillsammans med invånarna, sa Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande, Halmstads kommun.