Nyfosa köper industri- och lagerfastigheter i Luleå och Boden

Nyfosa har förvärvat en fastighetsportfölj belägen i Luleå samt en fastighet i Boden. Förvärvet uppgår till ett totalt värde om 420 MSEK.

De tjugo fastigheterna belägna i Luleå och Boden har en total yta om cirka 42 tusen kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om 37,2 MSEK. Fastigheterna inhyser en mix av hyresgäster med bland annat lätt industri och lager samt skattefinansierade intäkter från Polismyndigheten.

– Fastigheterna är belägna i etablerade industriområden i Luleå. Det finns stor efterfrågan på denna typ av lokaler vilket avspeglas i uthyrningsgraden. Vi har förvärvat från en lokal aktör som samlat på sig fastigheterna under en lång tid. Säljarna har haft bra känsla för vad som är attraktivt i Luleå så det var inte ett svårt investeringsbeslut, kommenterar Stina Lindh Hök, vd, Nyfosa.

Fastigheterna är fullt uthyrda med en total genomsnittlig återstående avtalstid som uppgår till 2,9 år. Nyfosa har sedan tidigare stark närvaro på orterna samt en välfungerande förvaltningsorganisation i Norrland. Tillträde sker den 15 november 2021.