Nyfosa säljer Mölndalsfastigheter

Nyfosa har tecknat avtal om avyttring av fastigheterna Snödroppen 2 och Tulpanen 3 i Mölndal till ett värde om 1 037 MSEK. Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar yta på cirka 78 000 kvadratmeter, främst bestående av kontor och lager och förvärvas av fastighetsbolaget Regio.

Hyresvärdet för fastigheterna uppgår till cirka 106 MSEK och genomsnittlig återstående avtalslängd är 4,7 år. Uthyrningsgraden uppgår till 66 procent. Frånträde sker den 1 september 2020.

— Vi har haft en god utveckling på dessa fastigheter och ser det som ett lämpligt tillfälle att avyttra nu. Nu siktar vi in oss på nya förvärv och fortsatt tillväxt, kommenterar Stina Lindh Hök, operativ chef i Nyfosa.