Nytt drönartest i Norrtälje

Drönar-startupbolaget Aerit, Icas innovationsbolag Icax, Rise och Norrtälje kommun kommer att testa drönarleveranser i Roslagen. Testet stöds av medel från Vinnova.

Startup-bolaget Aerit kommer att testa drönarleveranser i Roslagen tillsammans med Icax, RISE och Norrtälje kommun. Projektet har fått stöd av Vinnova genom utlysningen ” Drönare i klimattjänster för hösten 2021”. Det ettåriga projektet förenar intressenter från näringsliv, forskning och innovation samt kommun för att studera möjligheter med drönarleveranser inom last mile-transporter och “påskynda implementeringen av klimatneutral logistik.” 

– Drönarleverans har potential att minska utsläppen från last-mile logistik. Med minskad leveranstid bidrar det också till att förbättra kvaliteten och tillgängligheten på tjänster på landsbygden, vilket skulle kunna stödja beteendeförändringarna mot ett klimatneutralt samhälle. Med projektet kommer vi att forska om lösningspotentialen för att generera insikter om samhällsnyttan, säger Lei Chen, seniorforskare vid Rise som leder projektet.

Norrtälje kommun har många öar och stora landsbygder som utgör en utmärkt arena för att testa drönarleveranser. Testet kommer att genomföras i samarbete med Ica-handlaren Peter Horwitz, Ica Nära Gräddö skärgårdshandel.

– Drönarleveranser befinner sig i en spännande utforskande fas, och vi känner att timingen är rätt för oss. För oss linjerar det väldigt väl med vår vision att göra varje dag lite enklare för våra kunder, samt att utforska hållbara transporter, kommenterar Emma Lindahl, co-lead på Icax, ICA Gruppens innovationshubb.

I oktober lyckades Aerit, efter flera försök, framgångsrikt genomföra Sveriges första kommersiella drönarleverans av mat i oktober 2021.