Ökad automation skapar nya logistiklägen

Användningen av automation inom logistiken ökar, och hur det påverkar logistikfastighetsägarna, är fokus från en ny rapportserie från fastighetsjätten Prologis. Med ökad e-handel ökar även automationen, och det påverkar var lager kan lokaliseras” säger rapportförfattaren Eva van der Pluijm-Kok.

Logistikfastighetsjätten Prologis har tagit tempen på automationens betydelse för logistikområdet i en serie white papers. I Prologis fastighetsbestånd, som består i omkring 90 miljoner kvm logistikytor i 19 länder, innehåller omkring 25 procent automationslösningar. 

Automationsgraden i dessa är generellt låg, men stiger – särskilt inom e-handelslogistik. 

Eva van der Pluijm-Kok, Foto Prologis

– Det är svårt att räkna på automationsgrad. Men en fjärdedel av våra kunder har någon form av automation, med allt från transportband till helautomatiserade lösningar, berättar rapportförfattaren Eva van der Pluijm-Kok, ansvarig för forskning och strategi i Europa och globalt på Prologis. 

En enkät till Prologis kunder i USA från 2019 visar att 30 procent har någon form av transportbandslösningar eller lagerhissar – vilket är den vanligaste formen av lagerautomation. Ca 8–10 procent använde automatiska truckar eller robotar (AGV/AMR), och ungefär lika många använde röst- eller ljusstyrt plock (pick-by-light/pick-by-voice). Fasta automationsinstallationer (AS/RS) användes bara av 3–5 procent av de svarande. Enligt Eva van der Pluijm-Kok väljer få av Prologis kunder att investera i en helautomatiserad lösning. 

– Inflyttningskostnaden i ett helautomatiserat lager är ofta 4–5 gånger högre än i ett lager med en manuell eller lågautomatiserad lagerlösning. Det är svårt att räkna hem ekonomiskt. 

Inflyttningskostnaden i ett helautomatiserat lager är ofta 4–5 gånger högre än i ett manuellt. Det är svårt att räkna hem ekonomiskt. 

E-handelslogistiken mest automatiserad

Högst automationsgrad finns inom e-handelslogistiksegmentet. Prologis har omkring 15 procent e-handelskunder i sitt bestånd, och av dessa har majoriteten investerat i någon typ av automationslösning, enligt Prologis. Och de senaste årens snabba teknikutveckling gör att automationsgraden ökar snabbt. 

– E-handeln är tre gånger mer ytkrävande och arbetsintensiv än klassisk butikslogistik, så det finns mycket mer att vinna på att automatisera. Dessutom har lösningarna blivit mer standardiserade: både billigare,  mer skalbara och flexibla, vilket gör tröskeln att investera i automation lägre. 

Enligt Prologis har pandemin gjort att prognosen för e-handelns penetration i Europa skrivits upp med 2.5 procentenheter fram till 2024, från tidigare 15 till 17,5 procent. Det innebär att fem miljoner kvm extra logistikytor kommer att behöva byggas i Europa fram till 2024. 

– På några månader har vi sett en utveckling, som vi hade trott skulle ta flera år. Det driver fram investeringar, inte minst i automation. 

På några månader har vi sett en utveckling, som vi hade trott skulle ta flera år.

Friare lokalisering med automation

Automation och e-handelslogistik ställer nya krav på fastigheterna, som jämnare och mer bärkraftiga golv, högre takhöjd, och fler portar. 

– Produktionen är också mer intensiv med fler arbetskrävande moment och högre frekvens i leveranserna. E-handelslogistik handlar ju om att varorna ska nå slutkund så snabbt som möjligt, så produktionseffektiviteten blir viktigare i lagren. 

Högre automationsgraden innebär även större valmöjligheter i valet av lokalisering, genom att lagren är kompaktare och därigenom mindre ytkrävande, och att behovet av bemanning minskar. 

– Det öppnar för nya högkvalitativa lokaliseringar, närmare konsumtionsmarknaden, vilket även är viktigt för e-handeln. 

Prologis fastighetsbestånd består i ca 90 miljoner kvm logistikytor i 19 länder, medomkring 25 procent automationsgrad.

Tillgång till arbetskraft är ett av de mest avgörande kriterierna för lagerlokalisering i Europa idag, och även bristen på arbetskraft driver automationstrenden. Pandemin har gjort arbetskraftsbristen ännu mer påtaglig, med högre sjukfrånvaro under 2020.   

– Samtidigt har pandemin ökat allmänhetens insikter om logistikens betydelse för samhället. Jag tror att det kan göra att många kommuner och städer kan bli mer vänligt inställda till logistiketableringar i framtiden. 

Pandemin har ökat insikterna om logistikens betydelse för samhället. Jag tror många städer kan bli mer vänligt inställda till logistiketableringar nu

Av Hilda Hultén