Ökat fokus på jämställdhet i transportsektorn

För att öka jämställdheten i transportsektorn uppdrar regeringen åt Trafikverket och Transportstyrelsen att utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Myndigheterna ska också delta i regeringens program för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).

– Transportsektorn måste bli mer jämställd. Alltför ofta utgår byggandet av infrastruktur från män och bilar, det vill jag ändra på. Jag vill att transportsektorn och våra myndigheter aktivt arbetar med att utveckla jämställdhetsarbetet och att regeringen nu ger Trafikverket och Transportstyrelsen det här uppdraget är en viktig del i detta, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Tomas Eneroth. Foto regeringskansliet.

Jämställdhetsintegrering är sedan 1994 regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet senast den 1 september 2021. Myndigheten ska därefter årligen redovisa arbetet med jämställdhetsintegrering i sina årsredovisningar för 2022–2025.