Ostlänken flyttas fram

Trafikverket meddelar att tidsplanen för Ostlänken är framflyttad till 2022 för sträckan genom Linköpings tätort.

– Trafikverkets nu ändrade planering påverkar kommunens arbete med översiktsplaner, detaljplaner och bygglov i de områden som ses som tänkbara för järnvägen. Det innebär att byggaktörer med flera nu får vänta ännu längre på besked om kommande satsningar och investeringar, vilket inte är bra, säger samhällsbyggnadsdirektör Leif Lindberg, i ett pressmeddelande.

I den förra tidsplanen, som var tänkt att presenteras i slutet av 2020, skulle ett beslutsunderlag finnas för val av korridor genom Linköping. Men nu är alltså denna tidpunkt framskjuten till våren 2022.

Kommunstyrelsens ordförande, Niklas Borg (M), är inte nöjd med beskedet.

– Det är olyckligt att Trafikverket ännu en gång flyttar fram tidsplanen för sträckan genom Linköping. Vi har tidigare tryckt på vikten av att inte få ytterligare förseningar, säger han.