Piteå och Arvidsjaur får vätgasstationer

Botnia Hydrogen, delfinansierade av stiftelsen Norrlandsfonden, bygger nu två vätgastankstationer med integrerad elektrolysbaserad vätgasproduktion. Stationerna siktar in sig på tunga transporter och kommer ligga i Piteå och Arvidsjaur. De beräknas vara i drift under 2023.

Botnia Hydrogen bygger två vätgastankstationer i Piteå och Arvidsjaur, integrerade med elektrolysbaserad vätgasproduktion. Stationerna har en kapacitet på 200 kg respektive 400 kg vätgas per dag med 350 och 700 bar. Båda stationerna beräknas vara i drift under 2023. Satsningen riktar in sig på tunga transporter, men alla fordon kommer kunna tanka på stationerna.

– Syftet med att ha två enheter är att skapa redundans, vilket underlättar för en åkare att besluta om inköp av ett vätgasdrivet dragfordon. Placeringen av stationerna är också strategiskt viktig utifrån hur timmertransporterna rör sig. Samt att biltestverksamheten i Arvidsjaur har ett intresse av att det finns ett tankställe där, kommenterar Henrik Sträng på Botnia Hydrogen.

Vätgasen kommer produceras genom elektrolys, där vätgas tillverkas genom att separera väte från vatten. Driften av anläggningarna kommer skötas av Botnia Hydrogen med hjälp av delägaren Skoogs Bränsle.

Roland Skoog, ägare av Skoogs Bränsle. Foto Skoogs Bränsle.

– Vi kommer att kunna erbjuda transport av vätgas till exempelvis gruvindustrin om de vill investera i vätgasdrivna fordon. När behovet ökar kommer Botnia Hydrogen att bygga fler anläggningar på strategiska ställen, kommenterar Roland Skoog, ägare av Skoogs Bränsle.

Projektet delfinansieras av stiftelsen Norrlandsfonden, som har till uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Gävleborg.

– Botnia Hydrogen har hög kompetens inom vätgas. De är riktiga pionjärer med tanke på att de fordon deras tankställen riktar sig till ännu inte finns på vägarna. Berömvärt engagemang från delägaren Skoogs Bränsle AB som idag levererar drivmedel till de åkare som framtidssatsningen riktar sig till, kommenterar Per Nilsson, Norrlandsfonden.