Postnord förbereder för julhandeln

Volymerna på Postnords terminaler förutspås att öka med sex procent, enligt Postnords analys. Liksom tidigare år görs en rad förstärkningar för att klara den ökade paketvolymen.

I åtgärdspaketet finns bland annat satsningar på ökade öppettider för kundservice, lördagsleveranser i stora delar av landet, söndagsortering av paket, 40 tillfälliga julombud och extra bemanning.

– Under förra året såg vi att Black Friday nu har blivit Black Week. Pandemin skyndade på utvecklingen av e-handeln till nya nivåer. I år ser vi redan nu att varubristen kan bli en faktor inför årets julhandel. I E-barometern svarade 72 procent av företagen att de hade haft problem med varuförsörjningen, kommenterar Agnes Karlsson, produktionsdirektör på Postnord.

Förra årets e-handelstillväxt var högre än väntat, en effekt av pandemiåret. Prognosen inför Black Week och jul-perioden är att Postnords volymer kommer att öka med drygt 6 procent. Prognosen, sätts tillsammans med företagskunder och bygger på historik och aktuella trender.