Raybased läser av APM Terminals fastigheter

APM Terminals har beslutat att upphandla tjänsten Raybased Metering och Raybased Temperature till fastigheterna de arrenderar av Göteborgs Hamn. Affären löper över minst 36 månader och har ett ordervärde på omkring 770 000 kr.

APM Terminals är ett dotterbolag till A.P. Möller – Maersk och förvaltar fastigheter åt moderbolaget i 74 hamnar runt om i världen. En del i bolagets arbete med kontinuerlig förbättring är att optimera fastigheternas energiprestanda. Här är tillgången till aktuell och kontinuerlig mätardata ett viktigt verktyg. 

I Göteborgs hamn har APM Terminals ett större antal mätare för el och vatten som läses av manuellt. Med Raybased system kommer avläsningen att automatiseras och data visualiseras i Raybaseds webbapplikation, vilket sparar tid och förenklar APM:s energiarbete.

– Data från mätare är användbart i fastighetsägares arbete med att förbättra sina fastigheters energiprestanda. Med en automatisk avläsning kan de enkelt se vilka delar av fastigheterna som driver mest kostnad och systematiskt arbeta för att minska energiförbrukning och kapa effekttoppar, förklarar Jonas Almquist, vd på Raybased, i ett pressmeddelande.