Rederier styr om tomcontainrar till Sverige

Den obalans som råder mellan import och export skapar utmaningar för svenska företag och flera rederier ökar nu flödet av tomma container till Göteborg för att säkra svensk export.

Det skriver Göteborgs hamn i ett pressmeddelande och tillägger att de oceangående fartyg som trafikerar Göteborg anlöper fortsatt varje vecka som normalt.

– Obalansen som finns mellan minskad import och stort behov av export är fortsatt den största utmaningen för våra kunder. Vi ser samtidigt att alla rederier gör sitt bästa för att maximera såväl importen som exporten till Sverige utifrån sina förutsättningar, säger Magnus Lundberg, kommersiellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg, i pressmeddelandet.

Från och med den här veckan och framåt, dubbleras inflödet av tomcontainrar till Göteborg jämfört med normalt. Den största delen av de containrar som används för export, kommer i vanliga fall via Sveriges importflöden.

De tomcontainrar som nu skeppas till Göteborg, kommer från andra delar av Europa där det finns ett överskott. Genom det stora linjeutbud som finns i Göteborg, finns bättre möjligheter att styra flöden hit, och Göteborg är i och med storleken mindre känsligt än andra hamnar i Sverige.

– Vi följer utvecklingen noga och är hela tiden i tät dialog med våra kunder för att vara flexibla och anpassa oss till rådande förutsättningar, önskemål och prioriteringar. Totalt sett ser vi en viss minskning av volymerna de närmaste veckorna samtidigt som vi är beredda på en ökning när hamnarna i Kina återgår till ett normalläge, avslutar Magnus.