Regellättnader för sjöfarten

Coronavirusets spridning innebär en stor påfrestning för sjöfartsbranschen. För att underlätta för sjöfarten förlängs därför giltighetstiden för sjömäns intyg och fartygs certifikat i 6 månader. 

– Coronaviruset innebär en mycket stor påfrestning för transportbranschen. Vi ser därför över vilka undantag som kan göras i regelverk för att underlätta för branscherna. Dagens beslut innebär att giltighetstiden för certifikat förlängs för att inte bli ett hinder för sjöfarten mitt i krisen, kommenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth på torsdagen.

För att sjömän ska få tjänstgöra ombord och för att fartyg ska få användas i trafik krävs vissa intyg. Intygen är tidsbegränsade och uppställer krav på exempelvis utbildning, praktik, besök hos läkare, och besök hos myndigheter för att förnyas. Det rådande läget har gjort det svårt att uppfylla dessa villkor för förnyelse. Samtliga intygs giltighetstid förlängs därför sex månader från det datum då de annars skulle behövt förnyas.