Regeringen föreslår förlängning av sjöfartsstöd

Regeringen vill förlänga det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet för passagerarfärjor. Stödet beslutades i juli för att stödja sjöfartsbranschen i det svåra ekonomiska läge som uppstått på grund av coronapandemin. Förslaget, som nu skickats för godkännande till EU-kommissionen, innebär att stödet förlängs från den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2021.

– Färjetrafiken till och från Sverige har drabbats hårt av coronapandemin. Det tillfälligt anpassade stödet är en viktig del i att säkra en stark svensk sjöfart även efter krisen, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Stödet innebär att ersättning ges för sjömän på passagerarfärjor som tillfälligt tagits ur trafik på grund av coronavirusets spridning.

– Vi välkomnar detta beslut som är särskilt viktigt med hänsyn till den smittspridning vi nu ser och att vi därmed förväntar oss ett fortsatt minskat resande. I vanliga fall transporteras cirka 30 miljoner passagerare till och från Sverige med sjöfart, men under coronpandemin har vissa färjerederier sett upp till 90 procent minskning till följd av pandemin. Situationen har förstås slagit mycket hårt mot hela sjöfarten, men framförallt färjesjöfarten har varit särskilt hårt drabbad då man i sin affärsmodell transporterar både passagerare och gods, kommenterar Anders Hermansson, vice vd Svensk Sjöfart.

Nu skickar regeringen in förslaget om förlängning av stödet till EU-kommissionen för godkännande. Därefter kan regeringen besluta om förlängning av den tillfälliga förordningen.

Berörda rederier kan efter taget beslut fortsatt ansöka om stödet hos Delegationen för sjöfartsstöd på Trafikverket.