Ryska Rosatom planerar gigafabrik och containerlinje i Arktis

Ryska statliga kärnkraftsbolaget Rosatom planerar att bygga en serie isklassade containerfartyg med en kapacitet på 6 000 TEU, som ska trafikera Nordostpassagen – den kortare farled mellan Europa och Asien som kommer bli farbar norr om Ryssland i och med klimatförändringarna. Första fartyget ska byggas 2025.

Rosatom State Corporation planerar att skicka det första arktiska containerfartyget på Nordostpassagen 2025.

– Vi planerar att bygga en pilotserie av containerfartyg med en kapacitet på 6 000 TEU med hög isklass. Vi planerar redan 2025 att bygga det första fartyget, säger Alexander Bryntsev, chef för fartygsbyggnad och transitinfrastruktur vid Rusatom Cargo (en del av Rosatom), enligt ett pressmeddelande.

Rysk isbrytare. Foto Rosatom.

Rosatom räknar med att kunna lämna anbud på nya arktiska containerfartyg i slutet av 2021. Den preliminära kostnaden för fartygen har ännu inte fastställts, och kommer att bero på de krav som kommer att införlivas i designen.

Rosatom och den av Förenade Arabemiraten kontrollerade hamnoperatören DP World (DPW) tecknade i juli ett samarbetsavtal för att gemensamt utveckla och utforma pilotcontainerfartyg som en del av projektet Northern Marine Transit Corridor (SMTC). Projektet syftar till att skapa en containerlinje och navhamnar för transitering av last längs Nordostpassagen.

Ambivalent Ryssland

Det fossilberoende Ryssland ratificerade Parisavtalet 2019, men planerar bara att sänka sina utsläpp med 30 procent till 2030. Landet får en stor del av sina intäkter från export av olja och naturgas (45 procent av statsbudgeten), enligt OmEV, som omvärldsbevakar elektromobilitetsområdet finansierat av Energimyndigheten.

En bidragande anledning är att man tror sig komma att tjäna på klimatförändringarna – genom att Nordostpassagen blir farbar och genom att naturresurser blir mer tillgängliga när isen smälter.

Jens Hagman på Rise, författare till artikeln hos OmEV, menar att det finns en ambivalens i Rysslands attityd gentemot klimatomställningen, som verkar korrelera med priset på olja. Samtidigt som man satsar på bibehållen olje- och naturgasproduktion, ska man även satsa på en elektrifiering av den inhemska fordonsflottan.

Rosatom presenterade i september i år en satsning på inhemsk batteriproduktion “The Russian Gigafactory” : en fabrik som ska producera 3 GWh litium-jon battericeller, och placeras i Kaliningrad. Ryssland har en god inhemsk tillgång till de jordartsmineraler som bl a behövs för battericellstillverkning.

Av Klara Eriksson