Skanska bygger ut tågdepån vid Sävenäs i Göteborg

Västtrafik och fastighetsägaren Jernhusen har gett Skanska i uppdrag att bygga ut tågdepån vid Sävenäs, Göteborg, och tillhörande spåranläggningar. Bygget omfattar ca 4 200 kvm tillbyggnad av spårhall. Uppdraget är värt ca 170 miljoner kronor.

Satsningen görs för att möta Västtrafiks expanderande kollektivtrafik med fler tåg och nya tågtyper. Uppdraget gäller tillbyggnad av befintlig tågdepå med tillhörande spåranläggning samt om- och utbyggnad av intilliggande byggnad med verkstäder, miljörum, teknikrum, lager, personalutrymmen och kontor.

Totalt omfattar projektet ca 4 200 kvm tillbyggnad av spårhall och 420 kvm om- och tillbyggnad av komplementbyggnad.

– Sävenäs tågdepå blir en modern och effektiv anläggning som kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad silvernivå. Vi ser fram emot att tillsammans med Jernhusen få bidra till att skapa goda förutsättningar för framtidens hållbara spårtrafik i Västra Götaland, kommenterar Lotta Cvach, distriktschef för Skanska Sverige AB.

Bygget planeras komma igång under första kvartalet 2022 med färdigställande till sommaren 2023.