Fler konkurser i transportbranschen under september

Enligt ny statistik från affärsinformationsföretaget UC har konkurserna i Sverige ökat med totalt 13 procent under september jämfört med samma månad i fjol. Särskilt transportbranschen är drabbad med en ökning på hela 43 procent.

I en total sammanräkning av branscher har konkurserna hittills minskat med 14 procent under 2021, men den senaste månaden ökade de igen inom åtta av de tio branscher som ingår i UCs konkursstatistik.

– Det här visar på att konkurstrenden i Sverige ännu inte stabiliserat sig. Det vi har sett de senaste månaderna är att det går upp och ner för flera branscher, kommenterar Richard Damberg, ekonom på UC.

Transportbranschen drabbades särskilt hårt med en ökning på 43 procent jämfört med september 2020. Damberg tror dock ökningen är tillfällig.

– Inom transport handlar det antagligen om en tillfällig ökning – under 2021 har konkurserna totalt minskat med 8 procent jämfört med i fjol. Lättade restriktioner ger också goda chanser för de delar av branschen som är kopplade till service och besöksnäring – taxiföretagen som har varit hårt drabbade under pandemin kan se fram emot fler körningar. Det återstår att se hur affärsflyget kommer att utvecklas framöver, men turismen kommer att öka vilket gynnar inte minst flyg- och bussbolag, kommenterar Richard Damberg.

Minskning inom detaljhandeln

Inom detaljhandeln minskade konkurserna under september med 9 procent jämfört med i fjol. Särskilt klädhandeln har lidit av pandemin, nu tror Damberg att restriktionslättnaderna kommer få handeln att öka både i butik och på nätet.

– Samtidigt är mindre detaljhandelskedjor hårt ansträngda av ett och ett halvt år med kraftigt minskad försäljning. Det är också detaljhandeln som står för den största delen av de uppskjutna skatter som ska börja återbetalas under nästa år.

Av Emanuel Lehtonen