Skralt med gods på första Brexit-anlöpet

Den 5 januari anlöpte fartyget Fadiq Gothenburg RoRo Terminal från Immingham i England. Fartyget blev det första att anlöpa terminalen från Storbritannien, efter deras utträde ur EU. Anlöpet gick bra, men hade mindre gods än vanligt.

– Den största skillnaden ser vi främst i mängden lastat gods som är mindre än vanligt, en tydlig kombination av Brexit och julledigheten säger Maria Franksen, vd för Gothenburg RoRo Terminal.

Fadiq anlöpte utan problem, Berättar Maria Franksen.

– Vi ser att kunden tagit till sig av informationen från terminalen och inga märkbara kösituationer eller komplikationer har uppstått.

Under måndagen avgick fartyget Petunia från terminalen mot England efter Brexit. Även Petunias godsmängd var mindre.

Den 5 januari anlöpte fartyget Fadiq Göteborgs hamn från Immingham Anlöpet gick smidigt, men hade mindre gods än vanligt. Foto Gothenburg RoRo Terminal

– Gothenburg RoRo Terminal har förberett sig noggrant inför Brexit och nu när vi är igång ser vi att allt fungerar enligt våra planer.

Gothenburg RoRo Terminal i Göteborgs hamn har 200 anställda och omsätter över 6 miljoner ton gods per år. Terminalen har för närvarande anlöp till fyra olika destinationer i tre länder; Norge, Nederländerna och Storbritannien.