Stendörren bygger cirkulärt center för Advania i Enköping

Stendörren Fastigheter uppför ett nytt logistikcenter om 9 500 kvm för IT-leverantören Advania. Centret i Enköping ska fungera som företagets hubb för cirkulär hantering av IT-utrustning. Parterna har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med inflyttning den 1 januari 2025.

Fastighetsbolaget har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Advania avseende en logistikanläggning om 9 500 kvm på fastigheten Stenvreten 8:37 i Enköping. Anläggningen ska fungera som företagets hubb för återtag och återvinning av IT-utrustning, med kapacitet att ge nytt liv åt en miljon enheter årligen.

– Vi är mycket stolta över att ta ett större ansvar för en mer hållbar IT-leverans. Advania har länge fokuserat på ansvarsfull livscykelhantering för att förlänga livslängden på IT-utrustningen. Med vårt nya center för cirkulär hantering av IT-hårdvara kan vi nu hjälpa våra kunder att hantera sina IT-investeringar på ett mer hållbart och säkert sätt, kommenterar Tomas Wanselius, vd för Advania.

Anläggningen blir genom avtalet fullt uthyrd till IT-företaget. Bygglov har erhållits och förberedande arbeten inför nybyggnationen har redan påbörjats. Tillträde till lokalerna beräknas ske 1 januari 2025. Centret kommer drivas av solenergi, värmas upp av bergvärme med frikyla och utrustas för laddning av elfordon.

– Vi är glada över att vi tillsammans med Advania får möjlighet att uppföra en ny logistikanläggning för hanteringen av återtagen IT-utrustning. Vi delar höga ambitioner vad gäller hållbarhet och är därför glada över att få förverkliga detta tillsammans. Målsättningen är att miljöcertifiera anläggningen enligt Breeam-SE nivå Excellent och NollCO2, kommenterar Maria Jonsson, utvecklingschef på Stendörren.