Stendörren förvärvar lagerfastighet under uppförande i Eskilstuna

Stendörren Fastigheter förvärvar via bolag en 5 000 kvm stor lagerfastighet i Svista, Eskilstuna för 64,3 miljoner kronor. Fastigheten är under uppbyggnad och beräknas vara klar i september 2022.

Den 21 december förvärvade Stendörren Fastigheter AB, via bolag, lagerfastigheten Grönsta 2:65 från en privat säljare. Fastigheten är just nu under uppförande i området Svista, Eskilstuna, vilket ligger i anslutning till existerande och kommande logistiketableringar.

Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 64,3 miljoner kronor och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 5 000 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till två hyresgäster på hyresavtal som löper under 10 år från tillträdesdagen.

Tillträde sker när fastigheten är färdigställd, vilket beräknas ske i september 2022.