Svenska Echandia leverar batterisystem till nederländska elfärjor

Energiteknikföretaget Echandia Marine har skrivit kontrakt med nederländska Damen Shipyards. Echandia ska förse dem med batterisystem till sex färjor som ska trafikera Rotterdamområdet.

Det svenska energiteknikföretaget Echandia har skrivit kontrakt om att bygga batterisystemen för den nya flotta av miljövänliga kollektivtrafikfärjor som ska trafikera Rotterdamområdet.

Echandia Marine, med kontor i Solna, specialiserar sig på LTO-batterier (Litium-titanat) för tuffa användningsområden. Företaget grundades av Magnus Eriksson, tidigare ubåtskonstruktör på Försvarets materielverk.

I ett första steg har nederländarna beställt sex hybridfärjor. Planen för de sex hybridfärjorna är att de senast 2030 är konverterade till enbart eldrift.

– Det här är ett jättespännande projekt. Vattenbussarna är konstruerade för att även ge passagerarna fina reseupplevelser. De är också extremt bränsleeffektiva på grund av den låga vikten och ett hybridsystem som kickar in vid förbrukningstoppar. De rena elfärjorna är av en liknande typ som började tas i bruk av kollektivtrafiken i Köpenhamn under 2020, kommenterar Magnus Eriksson, vd för Echandia.

Färjorna som beställts av holländska Aqualiner-Swets ska installeras i Rotterdam, Sliedrecht och Dordrecht samt världsarvet Kinderdijk. Båtkonstruktionerna står holländska skeppsvarvet Damen för. Foto Echandia.

– Det här är det tredje projektet där vi samarbetar med Echandia. De är helt enkelt världsledande på marin batteriteknik idag varför vi tillsammans blir en win win-kombination. De klarar av de mycket höga kraven på säkerhet, batterieffektivitet och flexibilitet som krävs av marina transportmededel, säger Johan Reurink, försörjningskedjechef på Damen Shipyards Group.